Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-01-1990 ]

ΠΟΛ.1002/3.1.1990 Ανεπίτρεπτος ο έλεγχος φορολογικών υποθέσεων από εφοριακό όταν ο σύζυγός του είναι πρ/νος της ίδιας Δ.Ο.Υ.

(Ανεπίτρεπτος ο έλεγχος φορολογικών υποθέσεων από εφοριακό όταν ο σύζυγός του είναι πρ/νος της ίδιας Δ.Ο.Υ. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1002/3.1.90  Ανεπίτρεπτος ο έλεγχος φορολογικών υποθέσεων από εφοριακό όταν ο σύζυγός του είναι πρ/νος της ίδιας Δ.Ο.Υ.

1000765/1024/ΠΟΛ.1002/3.1.90

Δεν είναι επιτρεπτή η υπό ενός των συζύγων άσκηση αρμοδιοτήτων Ελεγκτού φορολογικών υποθέσεων, όταν ο άλλος των συζύγων είναι Προϊστάμενος της ίδιας ΔΟΥ κ.λ.π.

1. Περιήλθαν σε γνώση μας πληροφορίες, ότι σε ορισμένες ΔΟΥ υπηρετούν ανδρόγυνα, από τα οποία ο ένας μεν των συζύγων είναι Προϊστάμενος της ΔΟΥ ή Επόπτης Ελέγχου (ως Προϊστάμενος του Α' Τμήματος) ή εκτελεί καθήκοντα Προϊσταμένου, λόγω μη ορισμού Προϊσταμένου από τη Διοίκηση, ο άλλος δε των συζύγων, έχει οριστεί, είτε υπό του πιο πάνω Προϊσταμένου (συζύγου), είτε υπό άλλου προγενεστέρου Προϊσταμένου, ως Ελεγκτής φορολογικών υποθέσεων (εισοδήματος κ.τ.λ.).

2. Έτσι είναι αυτονόητο, πως ορισμένες φορολογικές πράξεις π.χ. εκθέσεις, φύλλα ελέγχου κ.λ.π., που εκδίδονται από τις ΔΟΥ αυτές θα έχουν τις υπογραφές και των δύο συζύγων, του ενός ως θεωρούντος την πράξη Προϊσταμένου και του άλλου ως ελεγκτού της φορολογικής υπόθεσης.

Το φαινόμενο όμως αυτό, είναι τελείως απαράδεκτο γιατί δημιουργεί δυσμενή σχόλια των φορολογουμένων πολιτών, τόσο σε βάρος της Υπηρεσίας, όσον και των ίδιων των υπαλλήλων, αναφορικά με την επιβαλλόμενη αμεροληψία και αντικειμενικότητα, που πρέπει να περιβάλλουν τις πράξεις τους.

3. Εύλογον είναι, ότι οι ενέργειες αυτές των υπαλλήλων δεν προάγουν το δημόσιο συμφέρον και θίγουν το κύρος  της Φοροτεχνικής Αρχής, που για ύψιστους δημοσιονομικούς σκοπούς, πρέπει να διαφυλάσσεται με κάθε θυσία.

4. Επίσης έχει παρατηρηθεί, το να υπηρετεί ένας υπάλληλος σε ΔΟΥ, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει λογιστικό γραφείο, που διατηρεί ή στο οποίο εργάζεται συγγενικό του πρόσωπο.

Το φαινόμενο αυτό, εφόσον πρόκειται περί προσώπων συνδεομένων μεταξύ τους με συγγένεια τουλάχιστον Α΄ βαθμού, είναι αντίθετο με το συμφέρον της υπηρεσίας, αλλά και του ίδιου του υπαλλήλου. Διευκρινίζεται, πως στα πιο πάνω συγγενικά πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται και ο, ή η σύζυγος του υπαλλήλου (Σχετ. εν προκειμένω και οι υπ' αριθμ. Ε. 9907/5851/ΠΟΛ.206/18.7.1988 και Ε. 10647/6059/ΠΟΛ.229/3.8.1988 εγκύκλιοι, της πρώην Δ/νσης Προσωπικού Εφοριών - Τμήμα Α').

5. Ύστερα από τ' ανωτέρω, παρακαλούμε, όπως, εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ ενεργήσουν ως ακολούθως:

α) Όσον αφορά με την υπό στοιχείο 1 περίπτωση αναθέσουν εφεξής στην (ή στον) σύζυγο-ελεγκτή, άλλες αρμοδιότητες, εκτός εκείνων του ελεγκτού φορολογικών υποθέσεων.

β) Όσον αφορά δε την υπό στοιχείο 4 περίπτωση, υποβάλλουν το ταχύτερον στην Υπηρεσία μας εμπεριστατωμένη αναφορά.

6) Οι κ.κ. Επιθεωρητές, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται όπως παρακολουθούν αδιαλείπτως την πιστή εφαρμογή αυτής, αναφέρουν δε σχετικά κάθε παρέκκλιση απ' αυτή.

                                                                                                                                 Με εντολή Υπουργού

                                                                                                                                Ο Γενικός Γραμματέας

                                                                                                                               ΑΝΤΩΝΗΣ  ΖΗΤΡΙΔΗΣ

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο