Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-01-1990 ]

ΠΟΛ.1010/15.1.1990 Φορολογία αποζημίωσης παραίτησης Νομαρχών

(Φορολογία αποζημίωσης παραίτησης Νομαρχών )

 ΠΟΛ. 1010/15.1.90 Φορολογία αποζημίωσης παραίτησης Νομαρχών

1122877/2313/Α0012/ΠΟΛ. 1010/15.1.90

Φορολογία αποζημίωσης Νομαρχών.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας ανακοινώνουμε ότι η Νομική Διεύθυνση του Υπουργείου μας δέχθηκε με την 837/18 Νοεμβρίου 1989 γνωμοδότησή της ότι η αποζημίωση που καταβάλλεται στους Νομάρχες που εκουσίως εξέρχονται με παραίτηση από την υπηρεσία, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.δ. 3436/1955, δεν υπόκειται σε φορολογία κατά τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/55. Αυτό, γιατί η υπόψη αποζημίωση φέρει τον χαρακτήρα εφάπαξ βοηθήματος που παρέχεται σ' αυτούς λόγω εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία.

 

 

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο