Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-01-1990 ]

ΠΟΛ.1011/19.1.1990 Διευκρινήσεις για τη σφράγιση των ταμιακών μηχανών και τη μη θεώρηση των χαρτοταινιών

(Διευκρινήσεις για τη σφράγιση των ταμιακών μηχανών και τη μη θεώρηση των χαρτοταινιών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1011/19.1.90 Διευκρινήσεις για τη σφράγιση των ταμιακών μηχανών και τη μη θεώρηση των χαρτοταινιών

1005100/48/0015/ΠΟΛ.1011/19.1.90

Κοινοποίηση αποφάσεων που αφορούν τη διαδικασία σφράγισης των φορολογικών ταμιακών μηχανών του ν.1809/1988 και τη μη θεώρηση των χαρτοταινιών που προορίζονται για στέλεχος των μηχανών αυτών.

Σας κοινοποιούμε τις αποφάσεις του Υπ. Οικ. 1125646/955/0015/ΠΟΛ.1271/11.12.1989 και 1127421/974/0015/ΠΟΛ.1278/19.12.1989, που δημοσιεύθηκαν αντίστοιχα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμούς ΦΕΚ τ. Β. 921/29.12.89 και ΦΕΚ τ. Β. 931/29.12.89. Συγχρόνως παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινήσεις:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Με την προγενέστερη εγκύκλιό μας 1023227/108/0015/ΠΟΛ.1053/15.2.1989, σας είχαμε κοινοποιήσει τις διατάξεις του ν. 1809/1988 «καθιέρωση ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών και άλλες διατάξεις», παρέχοντας συγχρόνως ορισμένες διευκρινίσεις και οδηγίες, τις οποίες πρέπει να έχετε υπόψη σας.

Από τις οδηγίες που παρασχέθηκαν επισημαίνουμε κυρίως τα αναφερόμενα στην παρ. 5 της προαναφερόμενης εγκυκλίου, που αφορούν την υποχρέωση των πωλητών φορολογικών ταμιακών μηχανών του ν. 1809/1988, να παραδίδουν στον αγοραστή ένα επιπλέον αντίτυπο του τιμολογίου πώλησης με την ένδειξη «για την Οικονομική Εφορία» ή «για τη ΔΟΥ», το οποίο τελικά θα παραδίδεται από τον αγοραστή και χρήστη της μηχανής στην αρμόδια ΔΟΥ μαζί με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ο ακριβής τόπος εγκατάστασης και λειτουργίας της.

Επίσης επαναλαμβάνουμε την υποχρέωση κάθε ΔΟΥ να τηρεί στο τμήμα ή γραφείο ΚΦΣ βιβλίο-μητρώο επιτηδευματιών, κατ' αλφαβητική σειρά επωνύμου ή μορφής και επωνυμίας νομικού προσώπου, κατόχων-χρηστών φορολογικών ταμιακών μηχανών.

Το βιβλίο αυτό έχει κωδικό αριθμό Ε - 260 και θα πρέπει όλες οι ΔΟΥ να φροντίσουν για τον εφοδιασμό τους μ' αυτό.

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Μέχρι σήμερα από την αρμόδια Επιτροπή έχουν χορηγηθεί άδειες καταλληλότητας στους παρακάτω κατασκευαστές και τύπους μηχανών:

1. «Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» ΟΕ, Καρόλου Ντηλ 3, Θεσ/νίκη (τηλ. 226879), για τον τύπο NIKKOREX SK-112.

2. «C.R.S.» ΑΕΒΒΕ (OMRON), Καραολή Δημητρίου 32-34 Αθήνα (τηλ. 7658817), για τον τύπο OMRON GR - 10.

3. «ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μ. ΦΩΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ» ΕΕ, Αιτωλικού και Χορμοβίτου 104 Πειραιάς (τηλ. 4613956), για τον τύπο ADMATE 255.

4. «INTERSYS» ΑΕ, Διον. Αρεοπαγίτου 7 Αθήνα (τηλ. 9237171), για τον τύπο MF - 186.

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι κάθε εγκεκριμένη ταμιακή μηχανή υποχρεωτικά πρέπει να έχει μεταλλική ετικέτα, στην οποία θα αναγράφεται μεταξύ των άλλων ο τύπος, ο κατασκευαστής και ο αριθμός τελικής έγκρισης του υπουργείου Οικονομικών. Συνεπώς, η μεταλλική αυτή ετικέτα είναι ένα χαρακτηριστικό σημείο αναγνώρισης των εγκεκριμένων από το υπουργείο Οικονομικών φορολογικών ταμιακών μηχανών.

Ενημερωτικά σας γνωρίζουμε ότι στο υπουργείο Οικονομικών εκκρεμούν για έγκριση αιτήσεις και άλλων κατασκευαστών, μέχρι σήμερα όμως εγκρίσεις έχουν χορηγηθεί στις προαναφερόμενες τέσσερις επιχ/σεις και για τους συγκεκριμένους τύπους μηχανών.

Στους φορολογούμενους, που ζητούν πληροφορίες για τις μηχανές που έχουν εγκριθεί, θα δίδετε κάθε δυνατή πληροφορία, επισημαίνοντάς τους ότι για να ελέγχουν κατ' αρχήν, αν κάποιος τύπος μηχανής έχει άδεια καταλληλότητας θα πρέπει να αναζητούν και να ελέγχουν την ύπαρξη σε κάθε μηχανή της ειδικής μεταλλικής ετικέτας με τον αριθμό της εγκριτικής απόφασης του υπουργείου Οικονομικών.

Για νέες εγκρίσεις που θα χορηγηθούν στο μέλλον θα ενημερώνεστε κάθε φορά σχετικά.

Γ. ΜΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ν. 1809/1989

Με την απόφαση 1125646/955/0015/ΠΟΛ.1271/11.12.1989 (ΦΕΚ τ. Β 921/29.12.89), οι επιτηδευματίες που χρησιμοποιούν, ακόμη και προαιρετικά, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών η.τ.μ. του ν. 1809/88, απαλλάσσονται από 29.12.89 (ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης) από την υποχρέωση να θεωρούν τις χαρτοταινίες, που προορίζονται να παραμείνουν ως στέλεχος των αποδείξεων που εκδίδονται απ' αυτές.

Οι λόγοι της πιο πάνω απαλλαγής έχουν σχέση με την αξιοπιστία των μηχανών του ν. 1809/88. Συγκεκριμένα οι ταμιακές αυτές μηχανές διαθέτουν μνήμη, στην οποία καταγράφονται όλες οι συναλλαγές, η δε μνήμη αυτή είναι απαραβίαστη.

Ο επιτηδευματίας ή η φορολογούσα αρχή μπορεί να ζητήσει και να λάβει από τη μνήμη της φ.τ.μ. ανάλυση των ακαθαρίστων εσόδων κατά συντελεστή ΦΠΑ, για οποιοδήποτε προγενέστερο χρονικό διάστημα και να συγκρίνει τα δεδομένα της ταμιακής μηχανής με τις εγγραφές των βιβλίων, χωρίς να απαιτείται να ελεγχθούν και οι χαρτοταινίες που αποτελούν στελέχη των αποδείξεων. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του υπουργείου Οικονομικών, τις πιο πάνω δυνατότητες έχουν όλοι οι τύποι φ.τ.μ. που έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή ή που θα εγκριθούν απ' αυτήν στο μέλλον.

Με τη μη θεώρηση των χαρτοταινιών απαλλάσσονται, τόσον οι επιτηδευματίες χρήστες των ειδικών φ.τ.μ. από περιττές διατυπώσεις, όσον και οι φοροτεχνικές υπηρεσίες από πρόσθετη απασχόληση.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Φ.Τ.Μ.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό σημείο των ειδικών φορολογικών ταμιακών μηχανών είναι η σφράγιση της κεφαλής της βίδας, που συνδέει το περίβλημα της μηχανής με τη βάση αυτής, ώστε να εξασφαλίζεται η ταμιακή μηχανή από κάθε είδους επέμβαση αναρμοδίου στο εσωτερικό της.

1. Σφράγιση στο εργαστήριο

Η σφράγιση κάθε μηχανής γίνεται από τον κατασκευαστή στο χώρο παραγωγής και πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά με την παρουσία φοροτεχνικού υπαλλήλου της ΔΟΥ, στην περιφέρεια της οποίας λειτουργεί το εργαστήριο ή εργοστάσιο που γίνεται η παραγωγή των μηχανών.

Για τη σφράγιση των μηχανών μπορεί να χρησιμοποιείται οποιοδήποτε υλικό που επιδέχεται σήμανση με ειδική (μεταλλική) σφραγίδα, αρκεί στο υλικό αυτό να μην μπορεί να γίνουν ξέσματα ή αλλοιώσεις κατά τρόπο που να μην είναι εμφανής, ώστε να είναι δυνατή η διαπίστωση κάθε προσπάθειας παραβίασης. Συνεπώς, με την έννοια αυτή μπορεί η σφράγιση να γίνεται και με μολυβδοσφραγίδα.

Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις παραβίασης του σφραγίσματος φ.τ.μ., που εντοπίζεται, προβλέπονται αυστηρές ποινές από τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 10 του ν. 1809/1988).

Η ειδική σφραγίδα που χρησιμοποιείται στο εργαστήριο του κατασκευαστή φέρει στην επιφάνεια της πλάκας δύο κεφαλαία γράμματα που ορίζονται με την εγκριτική απόφαση της Επιτροπής, τα οποία προτάσσονται στον αριθμό μητρώου κάθε φορολογικής μηχανής και είναι διαφορετικά για κάθε κατασκευαστή.

Η σφράγιση στο εργαστήριο, όπως προαναφέρθηκε γίνεται με την παρουσία φοροτεχνικού υπαλλήλου, ο οποίος θα ορίζεται κάθε φορά από τον προϊστάμενο ΔΟΥ.

Στο χώρο της σφράγισης κάθε κατασκευαστής υποχρεούται να τηρεί θεωρημένο βιβλίο παραγωγής, στο οποίο θα παρακολουθούνται οι σφραγιζόμενες μηχανές. Στο βιβλίο αυτό, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της σφράγισης συγκεκριμένης παρτίδας μηχανών, θα τίθεται και το ονοματεπώνυμο του παρισταμένου στη σφράγιση φοροτεχνικού υπαλλήλου, ο οποίος μπορεί να υπογράψει κάθε φορά θέτοντας και την υπηρεσιακή του σφραγίδα.

2. Σφράγιση για επισκευή ή συντήρηση

Σε κάθε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης που θα χρειαστεί αποσφράγιση της μηχανής, εφόσον δεν γίνεται αφαίρεση ή αντικατάσταση της φυσικής μνήμης της μηχανής, δεν απαιτείται παρουσία φοροτεχνικού υπαλλήλου. Συνεπώς, τόσον η αποσφράγιση, όσον και η νέα σφράγιση, θα γίνεται από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό του, ο οποίος θα θέτει κατά την επανασφράγιση ειδική σφραγίδα με διψήφιο αριθμό, που θα δίνεται σε κάθε τεχνικό από τον κατασκευαστή και θα γνωστοποιείται στη Δ/νση Βιβλίων και Στοιχείων, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην κοινοποιούμενη απόφαση.

3. Αφαίρεση φυσικής μνήμης

Σε κάθε περίπτωση αφαίρεσης της φυσικής μνήμης απαιτείται η παρουσία φοροτεχνικού υπαλλήλου ή εκπροσώπου του υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος παραλαμβάνει και παραδίδει τη φυσική μνήμη στην αρμόδια ΔΟΥ του χρήστη. Στις περιπτώσεις αυτές θα ορίζεται από τον προϊστάμενο ΔΟΥ το πρόσωπο που θα παραστεί στην αφαίρεση της φυσικής μνήμης μετά από γραπτή ή προφορική αίτηση του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου τεχνικού του.

Στο σημείο αυτό παρατηρείται ότι με την αφαίρεση της φυσικής μνήμης, η οποία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τη βάση της μηχανής, η ταμιακή μηχανή στην ουσία τίθεται εκτός λειτουργίας.

Συνεπώς, κατά την παραλαβή της φυσικής μνήμης, μετά την αφαίρεσή της, θα παραλαμβάνεται και το βιβλιάριο επισκευών και συντήρησης που συνοδεύει κάθε μηχανή αφού προηγούμενα γίνει σ' αυτό σχετική εγγραφή από τον τεχνικό που αφαιρεί τη φυσική μνήμη.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις θα συντάσσεται σχετική απόδειξη παραλαβής, αντίτυπο της οποίας θα παραδίδεται στο χρήστη. Στην απόδειξη παραλαβής θα σημειώνονται η ημερομηνία, η ώρα και η αιτιολογία αφαίρεσης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, που κρίνεται αναγκαίο.

Οι παραλαμβανόμενες φυσικές μνήμες θα φυλάσσονται από τις ΔΟΥ μέχρι την οριστικοποίηση των φορολογικών εγγραφών, που αναφέρονται οι ενταμιευμένες στη φυσική μνήμη, πληροφορίες και δεδομένα.

Για την ανάγνωση των φυσικών μνημών, όποτε αυτό χρειαστεί, θα απευθύνεστε στον κατασκευαστή ή σε εξουσιοδοτημένο στην περιφέρειά σας αντιπρόσωπό του, οι οποίοι υποχρεούνται να παράσχουν κάθε δυνατή πληροφορία και τα τεχνικά μέσα για την ανάγνωση των φυσικών μνημών.

Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

1. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση ταμιακών μηχανών του ν. 1809/88, χωρίς να έχουν ειδική σφράγιση. Κατά τους φορολογικούς ελέγχους, θα εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή το σημείο αυτό. Επίσης θα εξετάζεται αν υπάρχει και φυλάσσεται το ειδικό βιβλιάριο επισκευών που συνοδεύει κάθε μηχανή και αν ενημερώνεται κανονικά με τις συντηρήσεις και επισκευές που γίνονται από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό του.

2. Συνοψίζοντας σημειώνουμε:

α) Κάθε ταμιακή μηχανή πρέπει να είναι σφραγισμένη.

β) Όταν η σφραγίδα φέρει δύο κεφαλαία γράμματα, σημαίνει ότι είναι η σφράγιση του κατασκευαστή.

γ) Όταν η σφραγίδα φέρει διψήφιο αριθμό, σημαίνει ότι στο εσωτερικό της μηχανής έχει επέμβει τεχνικός εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο σας δημιουργούνται αμφιβολίες για την κανονικότητα της σφράγισης θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια εξακρίβωσης της αλήθειας, ελέγχοντας το βιβλιάριο συντήρησης, επικοινωνώντας με τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή τεχνικό του, καθώς και με την αρμόδια Δ/νση του υπουργείου Οικονομικών.

ΣΤ. ΤΕΛΙΚΑ

1. Σε κάθε ΔΟΥ συναποστέλλεται και από ένα βιβλιάριο με οδηγίες χρήσεως των ταμιακών μηχανών των τριών πρώτων κατασκευαστών που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας, προκειμένου να ενημερωθούν σε βασικά θέματα λειτουργίας κάθε τύπου φορολογικής ταμιακής μηχανής, οι υπάλληλοι που ασχολούνται με τον έλεγχο για τον τρόπο αναζήτησης στοιχείων από τις ταμιακές μηχανές, τα ενημερωτικά βιβλιάρια αυτά θα φυλάσσονται στο κάθε τμήμα ή γραφείο ΚΦΣ και θα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου υπαλλήλου.

Η ΥΠΕΔΑ και τα παραρτήματά της, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, μπορούν να απευθυνθούν απευθείας στους κατασκευαστές και να ζητήσουν από αυτούς να γίνει προγραμματισμένη παρουσίαση των εγκεκριμένων τύπων μηχανών στα καταστήματα των υπηρεσιών και να αναλυθεί ο τρόπος λειτουργίας και χειρισμού αυτών. Σχετική υποχρέωση προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1809/1988.

2. Τέλος, διευκρινίζουμε ότι στην απόφαση 1127421/974/0015/ΠΟΛ.1278/19.12.1989, που αφορά τη διαδικασία σφράγισης των φ.τ.μ., και κοινοποιήθηκε αρχικά στην τελευταία γραμμή της παραγράφου 1, από παραδρομή τέθηκε η φράση «και το ονοματεπώνυμο του προϊσταμένου στη σφράγιση φοροτεχνικού υπαλλήλου» αντί της σωστής «... και το ονοματεπώνυμο του παρισταμένου στη σφράγιση φοροτεχνικού υπαλλήλου», δηλαδή αντί της λέξης παρισταμένου τέθηκε από παραδρομή η λέξη προϊσταμένου. Το σφάλμα αυτό ήδη διορθώθηκε στην κοινοποιούμενη τώρα απόφαση.

Με Ε.Υ.

Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΝΤ. ΖΗΤΡΙΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο