Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-01-1990 ]

ΠΟΛ.1012/19.1.1990 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1642/86 ως προς το συντελεστή ΦΠΑ μηλίτη, απίτη, κ.λ.π.

(Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1642/86 ως προς το συντελεστή ΦΠΑ μηλίτη, απίτη, κ.λ.π. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1012/19.1.90  Συντελεστής Φ.Π.Α. μηλίτη, απίτη, κ.λ.π.

1005761/295/0014/ΠΟΛ.1012/19.1.90

Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1642/1986 ως προς το συντελεστή ΦΠΑ μηλίτη, απίτη, κ.λ.π.

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ

                                       Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1642/1986 περί φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 125/1986 Α') καθώς και την ανάγκη της πλήρους εναρμόνισης των διατάξεων αυτών προς τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις.

2. Το παράρτημα ΙΙΙ Α. ΑΓΑΘΑ του ίδιου Ν. 1642/1986 και

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του παραπάνω Ν. 1642/1986 όπως ισχύουν, αποφασίζουμε:

                                                                     Aρθρο  1

Η παράγραφος 10 του παραρτήματος ΙΙΙ Α. ΑΓΑΘΑ του Ν. 1642/1986 όπως ισχύει καταργείται και οι παράγραφοι 11 έως και 44 αναριθμούνται σε 10 έως και 43.

                                                                     Aρθρο  2

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1η Μαρτίου, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο.

                                                                                                                     Ο  Υπουργός Οικονομικών

                                                                                                                                Γ.  ΣΟΥΦΛΙΑΣ

 

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο