Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-06-2019 ]

68/10/2019 Παράταση της προθεσμίας της υποβολής δήλωσης του ν.2308/1995, από τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων, επί ακινήτων που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-28 και τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης» λόγω κήρυξης των περιοχών σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης

(Παράταση της προθεσμίας της υποβολής δήλωσης του ν.2308/1995, από τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων, επί ακινήτων που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-28 και τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης» λόγω κήρυξης των περιοχών σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης)

Κατηγορία: Κτηματολόγιο

Αριθμ. απόφ. 68/10/22-05-2019

(ΦΕΚ Β' 2141/07-06-2019)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (Ν.Π.Δ.Δ.)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α’ 5), όπως ισχύει.
 
2. Τη διάταξη του άρθρου 56 παρ. (η) του ν.4602/2019 (Α΄45) με την οποία συμπληρώθηκε το άρθρο 13 του ν.2308/1995 (Α΄114).

3. Τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του ν.2308/1995 (A΄114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5 του ν.2308/1995 (A΄114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τις με αριθ. 45/13/12-12-2018, 55/18/06-03-2019, 62/21/17-04-2019, 67/7/15-05-2019 αποφάσεις του Δ.Σ. του Φορέα Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

6. Την υπ’αριθμ. 2778/08.04.2019 (ΑΔΑ: ΨΑ8Δ46ΜΚ6Π-ΣΩΓ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

7. Την υπ’αριθμ. 2789/08.04.2019 (ΑΔΑ: 600Ω46ΜΚ6Π-ΕΗ4) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

8. Την υπ’αριθμ. 2799/09.04.2019 (ΑΔΑ: ΨΘΟ646ΜΚ6Π-Τ1Ν) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

9. Την υπ’αριθμ. 2885/10.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΙΘ146ΜΚ6Π-Ρ5Χ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνον


Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εσωτερικού, για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο αντίστοιχα, μέχρι την 7η Οκτωβρίου 2019, επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-28 και τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης» και συγκεκριμένα:

Α) στον καλλικρατικό Δήμο Αγίου Νικολάου (προκαποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Αντωνίου, Βουλισμένης, Βραχασίου, Βρυσών, Έξω Λακκωνίων, Έξω Ποτάμων, Ζενίων, Καλού Χωρίου, Καρυδίου (Μιραμπέλλου), Καστελλίου Φουρνής, Κριτσάς, Κρούστα, Λατσίδας, Λιμνών, Μέσα Λακκωνίων, Μιλάτου, Νεαπόλεως, Νικηθιανού, Πρίνας, Φουρνής, Χουμεριάκου),

Β) στον καλλικρατικό Δήμο Ιεράπετρας,

Γ) στον καλλικρατικό Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και

Δ) στον καλλικρατικό Δήμο Σητείας, λόγω κήρυξης των περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΒΥΡΩΝΑΣ ΝΑΚΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο