Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-05-2019 ]

55292/2019 Τροποποίηση της Εγκυκλίου Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 με αρ. πρωτ. 25853/28.2.019

(Τροποποίηση της Εγκυκλίου Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 με αρ. πρωτ. 25853/28.2.019)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 23/05/2019
Αριθ. Πρωτ.: 55292 - 23/05/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΕΣΠΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7 Σύνταγμα
Ταχ. Κώδικας: 10180
Ε-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Εγκυκλίου Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 με αρ. πρωτ. 25853/28-02-2019.

Στην παράγραφο 5 «Κατάρτιση ΠΔΕ 2019 - Προϋποθέσεις ένταξης έργων ανά πηγή χρηματοδότησης», περίπτωση 5.13 «Ένταξη έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους», προστίθεται υποπερίπτωση 5.13.4, ως εξής:

5.13.4 «Υποβολή τεχνικών δελτίων έργων που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό ΠΔΕ»

Τα τεχνικά δελτία που υποβάλλονται σύμφωνα με τα στοιχεία 5.13.2.1 «Νέα Έργα», 5.13.2.3 «Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν ημιτελείς δράσεις», 5.13.2.4 «Έργα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» και 5.13.2.6 «Χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων», υπογράφονται στις στήλες «Υπηρεσία & Υπεύθυνος Φορέα Πρότασης» και «Υπηρεσία & Υπεύθυνος Φορέα Υλοποίησης» από τον/ην προϊστάμενο/η της αρμόδιας υπηρεσίας ή γενικότερα τον/ην υπεύθυνο/η του φορέα που προτείνει / υλοποιεί το έργο, ενώ στη στήλη «Υπηρεσία & Υπεύθυνος Φορέα Χρηματοδότησης» από τον/την προϊστάμενο/η της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας (Γ.Δ/ντής/τρια, Δ/ντής/τρια, κλπ).

Τα τεχνικά δελτία στο σύνολο τους υπογράφονται σε επίπεδο τουλάχιστον Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή Περιφερειάρχη στην περίπτωση Περιφερειών.
Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ευστάθιος Γιαννακίδης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης
Κ.Α.Α. ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο