Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-11-2002 ]

ΠΟΛ.1263/29.11.2002 Επέκταση εφαρμογής της ΑΥΟ Π.7395/4269/ΠΟΛ.302/5.11.1987 σε μετόχι του Αγίου Ορους στην Κορνοφωλιά Σουφλίου

(Επέκταση εφαρμογής της ΑΥΟ Π.7395/4269/ΠΟΛ.302/5.11.1987 σε μετόχι του Αγίου Ορους στην Κορνοφωλιά Σουφλίου )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1078256/6067/1035/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ.Ε.Κ.
Α. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ (17η) Τμ. Ε
Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΟΙΚΟΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (18η)

ΠΟΛ.:1263

ΘΕΜΑ: Επέκταση εφαρμογής της Π.7395/4269/ ΠΟΛ.302/5-11-87 Α.Υ.Ο. σε μετόχι του Αγίου Όρους, στην Κορνοφωλιά Σουφλίου.

1078256/6067/1035/0014/ΠΟΛ. 1263/29.11.2002

Με αφορμή ερώτημα που μας υποβλήθηκε σχετικά με τη δυνατότητα ή μη εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης στον χώρο του Ιερού Μετοχίου Παναγίας Πορταϊτισσας Κορνοφωλιάς Σουφλίου, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες:

1. Επειδή το προαναφερόμενο Ιερό Μετόχι αποτελεί αναπόσπαστο Εξάρτημα της Ιεράς Μονής των Ιβήρων Αγίου Ορους που βρίσκεται εκτός της χερσονήσου του Αθω, δεν έχει νομική αυτοτέλεια αλλά ελέγχεται και διοικείται άμεσα από την ως άνω Μονή, οι πράξεις που αυτό ενεργεί θεωρούνται ότι γίνονται από την Ιερά Μονή των Ιβήρων Αγίου Ορους. Γι' αυτό ο χώρος εγκατάστασής του στην περιοχή της Κορνοφωλιάς Σουφλίου σε κτήμα που ανήκει ανέκαθεν στην Ιερή Κοινότητα του Αγίου Ορους αποτελεί στην ουσία, αλλά και σύμφωνα με την προφορική γνώμη των αρμόδιων νομικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως αυτή αναφέρεται στην υπ' αριθ. 1064892/3080/893/0014/ΠΟΛ.1151/30.5.1995 ΔΥΟ (Μετόχι Ορμυλίας Χαλκιδικής), εδαφική προέκταση του Αγίου Ορους, πέραν των γεωγραφικών του ορίων. Επομένως, στον χώρο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται καθεστώς ΦΠΑ ανάλογο εκείνου που ισχύει για το έδαφος του ίδιου Ορους που περιλαμβάνεται στην ανωτέρω χερσόνησο.

2. Κατόπιν αυτών, εγκρίνουμε όπως οι διατάξεις της υπ' αριθ. ΑΥΟ, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ' αριθ. 1082911/4328/0014/ ΠOΛ.1164/24.8.1992 όμοιας απόφασης, εφαρμόζονται ανάλογα στις περιπτώσεις της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιούνται απευθείας από και προς το Ιερό Μετόχι Παναγίας Πορταϊτισσας Κορνοφωλιάς Σουφλίου, της εισαγωγής αγαθών που πραγματοποιεί το ίδιο για τις ανάγκες του, καθώς και της παροχής υπηρεσιών προς αυτό από υποκείμενους της λοιπής Ελλάδας που πραγματοποιούνται στον χώρο εγκατάστασής του.

3. Για την απαλλαγή από ΦΠΑ ακολουθείται, από το Ιερό Μετόχι που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, η διαδικασία που ορίζεται αντίστοιχα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 3, 8 (παρ. 2 και 5) και 7 της ανωτέρω απόφασης για τις ίδιες πράξεις που πραγματοποιούνται από και προς το Αγιο Ορος.

4. Για τη χορήγηση ή την οριστικοποίηση της οικείας απαλλαγής όλες οι απαραίτητες προς τούτο πράξεις, όπως θεώρηση και υπογραφή των ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, χορήγηση βεβαιώσεων, υπογραφή και αποστολή εγγράφων κ.λπ., που με τις διατάξεις της προαναφερόμενης απόφασης ορίζεται ότι διενεργούνται από την Ιερά Κοινότητα, τις Μονές, Σκήτες, Κελλιά ή άλλα Εξαρτήματα του Αγίου Ορους, πραγματοποιούνται εν προκειμένω με την ευθύνη της Ιεράς Μονής των Ιβήρων.

5. Τέλος, όπου στο κείμενο της ίδιας απόφασης αναγράφονται "περιοχή Αγίου Ορους" και "τελωνείο Δάφνης" νοούνται για την εφαρμογή της παρούσας και: α) ο χώρος εγκατάστασης του ως άνω Μετοχίου στην Κορνοφωλιά Σουφλίου και β) το τελωνείο Αλεξανδρούπολης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο