Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-08-2002 ]

ΠΟΛ.1214/26.8.2002 Επέκταση εφαρμογής της υπ� αριθ. Π.7395/4269/ΠΟΛ.302/5.11.1987 ΑΥΟ σε μετόχι του Αγίου Ορους, στον Πεντάλοφο Γουμενίσσης

(Επέκταση εφαρμογής της υπ� αριθ. Π.7395/4269/ΠΟΛ.302/5.11.1987 ΑΥΟ σε μετόχι του Αγίου Ορους, στον Πεντάλοφο Γουμενίσσης )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1069932/3552/692/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Α. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ (17η) Τμ.Ε
Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΟΙΚΟΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (18η)

ΠΟΛ.:1214

ΘΕΜΑ: Επέκταση εφαρμογής της Π.7395/4269/ΠΟΛ.302/5-11-87 Α.Υ.Ο. σε μετόχι του Αγίου Όρους, στον Πεντάλοφο Γουμενίσσης.

1069932/3552/692/0014/ΠΟΛ. 1214/26.8.2002

Με αφορμή ερώτημα που μας υποβλήθηκε σχετικά με τη δυνατότητα ή μη εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης στον χώρο του Ιερού Μετοχίου Αγίου Νικοδήμου Πενταλόφου Γουμενίσσης, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες:

1. Επειδή το προαναφερόμενο Ιερό Μετόχι αποτελεί αναπόσπαστο Εξάρτημα της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Ορους που βρίσκεται εκτός της χερσονήσου του Αθω, δεν έχει νομική αυτοτέλεια αλλά ελέγχεται και διοικείται άμεσα από την ως άνω Μονή, οι πράξεις που αυτό ενεργεί θεωρούνται ότι γίνονται από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου Ορους. Γι' αυτό ο χώρος εγκατάστασής του στην περιοχή του Πενταλόφου Γουμενίσσης σε κτήμα που ανήκει ανέκαθεν στην Ιερή Κοινότητα του Αγίου Ορους αποτελεί στην ουσία, αλλά και σύμφωνα με την προφορική γνώμη των αρμόδιων νομικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως αυτή αναφέρεται στην υπ' αριθ. 1064892/3080/893/0014/ΠΟΛ.1151/30.5.1995 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών (Μετόχι Ορμυλίας Χαλκιδικής), εδαφική προέκταση του Αγίου Ορους πέραν των γεωγραφικών του ορίων. Επομένως, στον χώρο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται καθεστώς ΦΠΑ ανάλογο εκείνου που ισχύει για το έδαφος του ίδιου Ορους που περιλαμβάνεται στην ανωτέρω χερσόνησο.

2. Κατόπιν αυτών, εγκρίνουμε όπως οι διατάξεις της υπ' αριθ. απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ' αριθ. 1082911/4328/0014/ ΠOΛ.1164/24.8.1992 όμοιας απόφασης, εφαρμόζονται ανάλογα στις περιπτώσεις της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιούνται απευθείας από και προς το Ιερό Μετόχι Αγίου Νικοδήμου Πενταλόφου Γουμενίσσης, της εισαγωγής αγαθών που πραγματοποιεί το ίδιο για τις ανάγκες του, καθώς και της παροχής υπηρεσιών προς αυτό από υποκείμενους της λοιπής Ελλάδας, που πραγματοποιούνται στον χώρο εγκατάστασής του.

3. Για την απαλλαγή από ΦΠΑ ακολουθείται από το Ιερό Μετόχι που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο η διαδικασία που ορίζεται αντίστοιχα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 3, 8 (παρ. 2 και 5) και 7 της ανωτέρω απόφασης για τις ίδιες πράξεις που πραγματοποιούνται από και προς το Αγιο Ορος.

4. Για τη χορήγηση ή την οριστικοποίηση της οικείας απαλλαγής όλες οι απαραίτητες προς τούτο πράξεις, όπως θεώρηση και υπογραφή των ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, χορήγηση βεβαιώσεων, υπογραφή και αποστολή εγγράφων κ.λπ., που με τις διατάξεις της προαναφερόμενης απόφασης ορίζεται ότι διενεργούνται από την Ιερά Κοινότητα, τις Μονές, Σκήτες, Κελλιά ή άλλα Εξαρτήματα του Αγίου Ορους, πραγματοποιούνται εν προκειμένω με την ευθύνη της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

5. Τέλος, όπου στο κείμενο της ίδιας απόφασης αναγράφονται "περιοχή Αγίου Ορους" και "τελωνείο Δάφνης" νοούνται για την εφαρμογή της παρούσας και: α) ο χώρος εγκατάστασης του ως άνω Μετοχίου στον Πεντάλοφο Γουμενίσσης και β) το τελωνείο Ευζώνων και Κιλκίς.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο