Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-08-2002 ]

ΠΟΛ.1207/2.8.2002 Κοινοποίηση καταλόγου χρυσών νομισμάτων τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του επενδυτικού χρυσού, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ, Ν.2859/2000

(Κοινοποίηση καταλόγου χρυσών νομισμάτων τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του επενδυτικού χρυσού, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ, Ν.2859/2000 )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1064958/4914/410/0014Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.:1207

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση καταλόγου χρυσών νομισμάτων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του
επενδυτικού χρυσού, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα Φ.Π.Α., Ν.2859/2000.


1064958/4914/410/Β0014/

Σας κοινοποιούμε τον κατάλογο χρυσών νομισμάτων τα οποία βρίσκονται σε κυκλοφορία στις αγορές των κρατών - μελών, στις γλωσσικές εκδόσεις αγγλική και γαλλική.
Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26β' της 6ης Οδηγίας ΦΠΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με βάση την Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 98/80 της 12.10.1998, αντίστοιχη διάταξη εσωτερικού δικαίου, άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000).
Η Επιτροπή, όσον αφορά τη χρήση του καταλόγου, επεξηγηματικά αναφέρει τα ακόλουθα:
- Ολα τα αναγραφόμενα στον κατάλογο νομίσματα ανταποκρίνονται στα κριτήρια του άρθρου 26β' και τυγχάνουν της ίδιας φορολογικής μεταχείρισης με τον επενδυτικό χρυσό.
Κατά συνέπεια η παράδοσή τους απαλλάσσεται από ΦΠΑ.
- Ο κατάλογος ισχύει για το έτος 2002.
- Η απαλλαγή ισχύει για όλες τις εκδόσεις των αναγραφόμενων στον κατάλογο χρυσών νομισμάτων, εκτός από αυτά που έχουν καθαρότητα μικρότερη από 900 βαθμούς και τα οποία σημειωτέον περιλαμβάνονται στον κατάλογο.
- Χρυσά νομίσματα που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο δύνανται ομοίως να απαλλάσσονται από τον φόρο, εφόσον πληρούν τα κριτήρια της Οδηγίας.
- Ο κατάλογος έχει συνταχθεί με την ονομασία κάθε χώρας και τις αντίστοιχες ονομασίες χρυσών νομισμάτων κατ' αύξουσα νομισματική αξία.
- Η ονομασία των νομισμάτων ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη ονομαστική τους αξία.
Εν τούτοις, στις περιπτώσεις όπου το χρυσό νόμισμα δεν έχει την εμφανιζόμενη ονομαστική του αξία σε λατινικούς χαρακτήρες, η ονομασία του καταγράφεται στον κατάλογο εντός παρενθέσεως.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 47 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), οι υποκείμενοι που πραγματοποιούν πωλήσεις χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια της περ. β' της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, υποχρεούνται επιπλέον να υποβάλουν στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Διεύθυνση 14η ΦΠΑ, κατάλογο με τα νομίσματα που αποτέλεσαν αντικείμενο των συναλλαγών τους, αναφέροντας την τελευταία τιμή που επιτεύχθηκε πριν την 1η Απριλίου εκάστου έτους.
Τέλος, σημειώνουμε ότι σχετικά με την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος επενδυτικού χρυσού (άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ - Ν.2859/2000) έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 1058189/4454/335/Β0014/ΠΟΛ.1193/9.7.2002 ΑΥΟ (ΦΕΚ 932/Β'/23.7.2002).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο