Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-06-2002 ]

ΠΟΛ.1185/19.6.2002 Υπόμνηση για την υποβολή της ειδικής κατάστασης πληροφοριακών στοιχείων από τους υποκείμενους στον φόρο που ενεργούν τις δραστηριότητες των παρ. 14-15 του Κεφαλαίου Β� «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000)

(Υπόμνηση για την υποβολή της ειδικής κατάστασης πληροφοριακών στοιχείων από τους υποκείμενους στον φόρο που ενεργούν τις δραστηριότητες των παρ. 14-15 του Κεφαλαίου Β� «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1053426/3662/278/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ
Τηλέφωνο: 010/3647202-5

ΠΟΛ.:1185

ΘΕΜΑ: Υπόμνηση για την υποβολή της ειδικής κατάστασης πληροφοριακών στοιχείων από τους υποκείμενους στο φόρο που ενεργούν τις δραστηριότητες των παραγράφων 14 και 15 του Κεφαλαίου Β' "Υπηρεσίες" του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).
1053426/3662/278/0014/

1. Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α'/28.12.2000) για το χρονικό διάστημα από 1.1.2001 έως 31.12.2002 εφαρμόζεται χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ (8%): α) στις επιδιορθώσεις και μετατροπές ενδυμάτων και υφασμάτινων ειδών οικιακής χρήσης και β) στην παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

2. Στην υπ' αριθ. 1007417/296/26/Β0014/ ΕΔΥΟ, με την οποία δίνονται οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, αναφέρεται ότι οι υποκείμενοι στον φόρο που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές θα πρέπει με την περιοδική δήλωση ΦΠΑ που αφορά τη φορολογική περίοδο που λήγει στις 30.6.2002 να συνυποβάλλουν την ειδική κατάσταση πληροφοριακών στοιχείων, υπόδειγμα της οποίας έχει επισυναφθεί στην εγκύκλιο. Τα στοιχεία που θα αναφέρονται στις καταστάσεις αυτές θα χρησιμεύσουν στη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης του μέτρου που υποχρεούται να υποβάλει η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Γι' αυτό παρακαλούνται οι ΔΟΥ να μεριμνήσουν ώστε οι υποκείμενοι στον φόρο που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες διατάξεις να υποβάλουν τις καταστάσεις αυτές.
Στη συνέχεια οι ΔΟΥ θα διαβιβάσουν τις καταστάσεις αυτές το συντομότερο δυνατόν στη 14η Διεύθυνση ΦΠΑ είτε μέσω ταχυδρομείου είτε με τηλεομοιοτυπία (fax: 010.36.45.413) με την ένδειξη "Καταστάσεις με στοιχεία για υπηρεσίες εντάσεως εργασίας".
Για διευκόλυνση επισυνάπτουμε εκ νέου το υπόδειγμα κατάστασης για την παροχή των πληροφοριών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο