Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-05-2019 ]

8763/2019 Εγκύκλιος σχετικά με τη διοργάνωση σχολικών εκδρομών

(Εγκύκλιος σχετικά με τη διοργάνωση σχολικών εκδρομών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 07/05/2019
Α.Π.: 8673

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των τουριστικών γραφείων περιλαμβάνεται στις διατάξεις του ν. 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων» (Α΄ 199), όπως ισχύει. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου, τα τουριστικά γραφεία ορίζονται ως «μόνιμα οργανωμένες επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τη μεταφορά, τη διακίνηση και τη διαμονή μεμονωμένων ατόμων και ομάδων ατόμων εντός ή εκτός της χώρας, καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα εκδρομών και περιηγήσεων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, μισθωμένα μέσα ή δημόσιας χρήσης θαλάσσια, χερσαία ή αεροπορικά μέσα». Στην παρ. 2 του ίδιου νόμου απαριθμούνται οι τουριστικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιούν τα τουριστικά γραφεία και μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται: α. η «… κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων που διοργανώνονται αποκλειστικά από τουριστικά γραφεία εντός ή εκτός χώρας με ιδιόκτητα ή μισθωμένα θαλάσσια, χερσαία ή αεροπορικά μεταφορικά μέσα.» και β. η «μεσολάβηση προς διασφάλιση ή και ενοικίαση καταλύματος, σιτίσεως, αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακινήσεως».

Η περίπτωση α’ της ως άνω παρ. 2 αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), προκειμένου, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση της εν λόγω διάταξης, να καταστεί σαφές ότι επιτρέπεται η πραγματοποίηση εκδρομών και περιηγήσεων από τα τουριστικά γραφεία με κάθε είδους μέσο (χερσαίο, πλωτό, εναέριο) δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.

Σε περίπτωση εκτέλεσης εκδρομής ή περιήγησης με Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης (ΔΧΤΛ) ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που θέτει ο ν. 711/1977 (Α’ 284) «Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων».

Με βάση τα παραπάνω, η διοργάνωση σχολικών εκδρομών πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από αδειοδοτημένα και νομίμως λειτουργούντα τουριστικά γραφεία και από κανένα άλλο είδος επιχείρησης.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο