Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-05-2019 ]

Ε.2067/2019 Κοινοποίηση της Απόφασης αριθ. 1/2019 της Επιτροπής ΣΟΕΣ που συστάθηκε με την ενδιάμεση συμφωνία ενόψει συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του μέρους «Κεντρική Αφρική», αφετέρου, της 18ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(Κοινοποίηση της Απόφασης αριθ. 1/2019 της Επιτροπής ΣΟΕΣ που συστάθηκε με την ενδιάμεση συμφωνία ενόψει συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του μέρους «Κεντρική Αφρική», αφετέρου, της 18ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 3 Μαϊου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2067

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Παπακωνσταντίνου Βασιλική
Τηλέφωνο: 210 6987486
Fax: 210 6987506
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: Κοινοποίηση της Απόφασης αριθ. 1/2019 της Επιτροπής ΣΟΕΣ που συστάθηκε με την ενδιάμεση συμφωνία ενόψει συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του μέρους «Κεντρική Αφρική», αφετέρου, της 18ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σχετ.: Η αρ.πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1162835 ΕΞ2016/10.11.2016 «Κοινοποίηση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας ενόψει Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κεντρικής Αφρικής (Δημοκρατία του Καμερούν)»

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την Απόφαση αριθ. 1/2019 της Επιτροπής ΣΟΕΣ που συστάθηκε με την ενδιάμεση συμφωνία ενόψει συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του μέρους «Κεντρική Αφρική», αφετέρου, της 18ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L69/11-03-2019).

Η ενδιάμεση συμφωνία ενόψει συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κεντρικής Αφρικής (Δημοκρατία του Καμερούν) τέθηκε σε προσωρινή εφαρμογή από την 4η Αυγούστου 2014 σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 254/28.08.2014).

Επί της κοινοποιούμενης Απόφασης επισημαίνονται τα ακόλουθα:

- το άρθρο 107 της συμφωνίας «αυθεντικές γλώσσες» αντικαθίσταται από το άρθρο 2 της κοινοποιούμενη Απόφασης

- η Ε.Ε. κοινοποιεί στη Δημοκρατία του Καμερούν το κείμενο της συμφωνίας στην κροατική γλώσσα (άρθρο 3)

- οι διατάξεις της συμφωνίας εφαρμόζονται στα εμπορεύματα τα οποία εξάγονται είτε από τη Δημοκρατία του Καμερούν προς τη Δημοκρατία της Κροατίας είτε από τη Δημοκρατία της Κροατίας προς τη Δημοκρατία του Καμερούν, τα οποία πληρούν τους κανόνες καταγωγής που ισχύουν στο έδαφος των μερών της συμφωνίας και τα οποία στις 4 Αυγούστου 2014 βρίσκονταν υπό διαμετακόμιση ή σε προσωρινή εναπόθεση, σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης ή σε ελεύθερη ζώνη στη Δημοκρατία του Καμερούν ή στη Δημοκρατία της Κροατίας (άρθρο 4 παρ. 1)

Στις ανωτέρω περιπτώσεις χορηγείται προτιμησιακή μεταχείριση υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης Απόφασης, πιστοποιητικό καταγωγής που εκδόθηκε αναδρομικά από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής (άρθρο 4 παρ. 2)

- η ημερομηνία ισχύος της κοινοποιούμενης Απόφασης είναι η 18η Φεβρουαρίου 2019, ωστόσο τα άρθρα 3 και 4 εφαρμόζονται από τις 4 Αυγούστου 2014 (άρθρο 6).

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο