Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-05-2019 ]

1064651 ΕΞ 2019 Λειτουργία της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων στις εκλογές για την ανάδειξη των υποψηφίων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019

(Λειτουργία της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων στις εκλογές για την ανάδειξη των υποψηφίων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 3 Μαΐου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1064651 ΕΞ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μπάκα Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 210-32.22.516
Fax: 210-32.30.829
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων στις εκλογές για την ανάδειξη των υποψηφίων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019».

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. 33167/2.5.2019 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών.

1. Στέλνουμε, συνημμένα, το προαναφερθέν έγγραφο, που αφορά στο παραπάνω σε περίληψη θέμα, για την έγκαιρη ενημέρωση σας και εφαρμογή. Για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο, παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε η Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών (Λευκάδος 33 & Ευελπίδων 47α-113 62 Αθήνα) να παραμείνει ανοιχτή, κατά τη Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019 μέχρι την 24η ώρα, για τον εφοδιασμό των υποψηφίων στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, με τα απαραίτητα παράβολα ή αποδεικτικά είσπραξης.

2. Επισημαίνεται ότι, τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών (τηλέφωνα και ΦΑΞ), είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr, στη διαδρομή https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-04/PERIFER_YPIR.pdf (σελ. 9).

3. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι οι ως άνω υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα παράβολα ή τα αποδεικτικά είσπραξης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. Ο Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1063742 ΕΞ 2019/30.4.2019 Οδηγία της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.):

α) από την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-paravolo) ή

β) και από όλες τις Δ.Ο.Υ., τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, κατά τις ώρες εισόδου του κοινού σε αυτές.

4. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την παροχή της αναγκαίας συνδρομής προς την Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη προσέλευση των υποψηφίων ή των εκπροσώπων τους σε αυτή, κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία, για την προμήθεια των παραβόλων ή των αποδεικτικών είσπραξης.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο