Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-04-2002 ]

ΠΟΛ.1123/17.4.2002 Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης � δήλωσης και αναλυτικής κατάστασης δικαιολογητικών για την επιστροφή ΦΠΑ και ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για το έτος 2001

(Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης � δήλωσης και αναλυτικής κατάστασης δικαιολογητικών για την επιστροφή ΦΠΑ και ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για το έτος 2001 )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 17 Απριλίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1035089/2295/167/Β0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ
Τηλέφωνο: 010/3647202 - 5

ΠΟΛ.:1123

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτησης – Δήλωσης και αναλυτικής κατάστασης δικαιολογητικών για την επιστροφή ΦΠΑ και Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για το έτος 2001.
1035089/2295/167/Β0014/

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης - δήλωσης για την επιστροφή του ΦΠΑ και του ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2002 με βάση τα παραστατικά στοιχεία που εκδόθηκαν το έτος 2001, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για την ορθή αντιμετώπιση του θέματος.
Η επιστροφή του ΦΠΑ και του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης γίνεται κάθε χρόνο με την εφαρμογή των κατ' αποκοπή συντελεστών στα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποίησαν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Στις αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται εντός του έτους 2002 (από 1/3-31/7/2002) τα προσκομιζόμενα παραστατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2001 έχουν εκδοθεί σε δραχμές. Επειδή η επιστροφή του ΦΠΑ και του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης θα γίνει σε ευρώ, η συμπλήρωση του σχετικού εντύπου θα γίνει ως εξής:
Στον Πίνακα Δ' (δεύτερη και τρίτη σελίδα του Εντύπου 010Α-ΦΠΑ) θα καταχωρηθούν αναλυτικά όλα τα παραστατικά στοιχεία για τα οποία οι αγρότες δικαιούνται επιστροφής και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ. Τα ακαθάριστα έσοδα στις στήλες με τους κατ' αποκοπή συντελεστές θα συμπληρωθούν σε δραχμές, όπως προκύπτουν από τα παραστατικά.
Στην προτελευταία σειρά του πίνακα αυτού θα αναγραφούν τα συνολικά ποσά ανά στήλη σε δραχμές και στην τελευταία σειρά τα ποσά αυτά θα μετατραπούν από δραχμές σε ευρώ με τη χρήση της σταθερής ισοτιμίας 1 ευρώ = 340,750 δρχ.
Τα ποσά σε ευρώ που θα προκύψουν με τη μετατροπή αυτή θα μεταφερθούν στους αντίστοιχους κωδικούς των Πινάκων Β' και Γ' της πρώτης σελίδας του εντύπου. Επομένως, στους Κωδ. 201-218 αναγράφονται ποσά μόνο σε ευρώ (με χρήση δύο δεκαδικών ψηφίων).
Επίσης, στο βιβλίο μεταγραφής των αιτήσεων και αναλυτικών καταστάσεων δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ και του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, τα ποσά προς επιστροφή σε κάθε αγρότη συμπληρώνονται σε ευρώ, καθόσον μεταφέρονται από τους αντίστοιχους κωδικούς της πρώτης σελίδας της αίτησης - δήλωσης (Πίνακες Β' και Γ').
Η επεξεργασία των αιτήσεων και η υλοποίηση της επιστροφής του ΦΠΑ και του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης θα γίνει μηχανογραφικά μέσα από την εφαρμογή του υποσυστήματος ΦΠΑ του TAXIS, με βάση αναλυτικές οδηγίες που έχουν δοθεί.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο