Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-05-2019 ]

1063742 ΕΞ 2019 Παράβολα για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Μαΐου 2019

(Παράβολα για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Μαΐου 2019)

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αθήνα, 30 Απριλίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Ο Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1063742 ΕΞ 2019
Αριθ. Σχετ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας: 10672
Πληροφορίες: Χρ. Τσικολιδάκη
Τηλέφωνο: 2103628634
Fax: 2103611752
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Παράβολα για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Μαΐου 2019».

ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. 26/32168/25/04/2019 εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών για την εφαρμογή των διατάξεων των ν. 4255/2014 (Α' 89) και ν. 3023/2002 (Α' 146) ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Μαΐου 2019.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και κατόπιν τηλεφωνικών ερωτημάτων που τέθηκαν από Δ.Ο.Υ., σας γνωρίζουμε ότι οι υποψήφιοι για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν την δυνατότητα να προμηθευτούν τα παράβολα υπέρ Δημοσίου από την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο).

Οι κωδικοί τύπου e-Παραβόλου για τις υποψηφιότητες στις Ευρωεκλογές είναι:

- 1376 (για υποψηφιότητα για το αξίωμα του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και

- 1377 (για υποψηφιότητα Εκλογικού Συνδυασμού).

Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στη Α.Υ.Ο. με αρ. ΠΟΛ.1163/03-07-2013 (ΦΕΚ Β' 1675) «Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει, οι υποψήφιοι για τις Ευρωεκλογές μπορούν εναλλακτικά:

α) να προμηθευτούν από τις Δ.Ο.Υ. παράβολα Δημοσίου σε έντυπη μορφή ή

β) να προβούν στην κατά περίπτωση καταβολή των προβλεπόμενων ανά τύπο παραβόλου ποσών με την σχετική έκδοση αποδεικτικού οίκοθεν είσπραξης (Αριθμό Λογ. Εσόδου 1450189001).

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία.ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο