Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-05-2019 ]

Ε.2066/2019 Κοινοποίηση της αρ. 91/2019 ατομικής γνωμοδότησης του Παρέδρου του ΝΣΚ Δημητρίου Φαρμάκη

(Κοινοποίηση της αρ. 91/2019 ατομικής γνωμοδότησης του Παρέδρου του ΝΣΚ Δημητρίου Φαρμάκη)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 24.04.2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2066/24-4-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : Αθήνα, 10184
Πληροφορίες : Σ.Λαμπουσάκη
Τηλέφωνο : 210-7224770,
Fax : 210-7259327
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

Ε 2066/2019

Θέμα: Κοινοποίηση της αρ. 91/2019 ατομικής γνωμοδότησης του Παρέδρου του ΝΣΚ Δημητρίου Φαρμάκη


Σας κοινοποιούμε την αρ. 91/2019 ατομική γνωμοδότηση του Παρέδρου του ΝΣΚ Δημητρίου Φαρμάκη, που έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για ενημέρωσή σας και ανάλογη εφαρμογή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω γνωμοδότηση, σε ερώτημα τελωνειακής αρχής για τον καταλογισμό σε υποθέσεις λαθρεμπορικών παραβάσεων (ισάριθμες και αντίστοιχες με τις υποβληθείσες διασαφήσεις εισαγωγής) κατά τις οποίες οι εμπλεκόμενοι τελικοί παραλήπτες είναι εγκατεστημένοι σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και έρχονται σε επαφή μόνο με τον διασαφηστή και όχι μεταξύ τους, δίνεται η απάντηση ότι η αρμόδια προς έκδοση των καταλογιστικών πράξεων αρχή θα πρέπει να προβεί σε καθορισμό των καταλογιστέων ποσών του διαφυγόντος φόρου (στην εν λόγω υπόθεση επρόκειτο για Φ.Π.Α.) και των βάσει αυτού υπολογιστέων πολλαπλών τελών που θα πρέπει να επιβληθούν και εν συνεχεία σε επιμερισμό αυτών των πολλαπλών τελών και καταλογισμό των ποσών του διαφυγόντος φόρου κατά τέτοιο τρόπο ώστε τόσο η προσωπική όσο και η αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη καθενός των συνυπαιτίων να μην εκτείνεται πέραν των λαθρεμπορικών παραβάσεων τις οποίες υπαιτίως διέπραξαν ή /και στη διάπραξη των οποίων συντέλεσαν με οποιονδήποτε τρόπο.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο