Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-04-2019 ]

506545/2019 ΕΦΚΑ: Στοιχεία απασχόλησης: Νοέμβριος 2018

(ΕΦΚΑ: Στοιχεία απασχόλησης: Νοέμβριος 2018)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 19/04/2019
Αρ. Πρωτ. ΔΙ.ΜΕΛ./Φ1/16/506545

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αμερικής 12, 10671 Αθήνα
Πληροφορίες: Αριστείδης Δημακάκος
Τηλ.: 210-3384372
Fax: 210-3384366
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018»

Από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (Α.Π.Δ.) που υποβλήθηκαν για τον Νοέμβριο του 2018 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο επεξεργασίας, προέκυψαν τα ακόλουθα:

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν «Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» (Α.Π.Δ.) από 260.061 κοινές επιχειρήσεις και 14.689 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις Α.Π.Δ. ανέρχεται σε 2.120.358, εκ των οποίων 2.080.855 σε κοινές επιχειρήσεις και 39.503 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

• ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,81% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,95% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,64%, ενώ με μερική απασχόληση το 44,91%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων 21,93% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 51,42% έως 39 ετών. Επίσης, 70,34% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 70,48% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 62,94%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 19,49% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 19,22% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 34,10%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων 89,89% έχουν Ελληνική υπηκοότητα, 1,58% άλλης χώρας Ε.Ε. και 8,53% χώρας εκτός Ε.Ε. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 90,60% έχουν Ελληνική υπηκοότητα, 1,57% άλλης χώρας Ε.Ε. και 7,83% χώρας εκτός Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 52,58%, 2,19% και 45,23%.

Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 12,19% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 7,69% των ασφαλισμένων γυναικών.

Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων 52,02% έχουν Αλβανική υπηκοότητα.

Στους αλλοδαπούς άντρες, 53,20% είναι Αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 11,14%, και του Μπανγκλαντές με 5,32%.

Στις αλλοδαπές γυναίκες, 49,84%, είναι Αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες Βουλγαρικής υπηκοότητας με 7,78% και Ρουμανικής με 7,06%.

Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει ως εξής: Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 21,74% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 13,94% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 12,99% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

22,21% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 12,72% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 12,41% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

25,32% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 15,72% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 15,24% στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας».

Στους ασφαλισμένους Αλβανικής υπηκοότητας, 26,12% εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 20,17% στις «Κατασκευές» και 16,91% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους (πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών υπηκόων) 22,19% απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 21,96% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 21,89% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο». Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές» το 30,58% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 4,30% των ασφαλισμένων. Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» το 17,94% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 13,94% των ασφαλισμένων. Ακόμη, από τους εργαζόμενους στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» το 14,10% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 12,99% των ασφαλισμένων.

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 22,43%.

25,86% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», 21,79% είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ 13,51% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».

28,70% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 24,28% απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 21,64% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου».

Οι ασφαλισμένοι Αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειοψηφία (49,77%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 22,95% απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 9,38% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες». Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους (πλην αυτών της Ε.Ε και των Αλβανών υπηκόων) 42,34% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 21,44% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 11,66% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

• ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 20,89 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,01 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 14,55.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 49,79€ και ο μέσος μισθός σε 1.137,24€, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 23,20€ και 384,22€. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 38,63€ και ο μέσος μισθός 562,07€. Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 63,33% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 60,89%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,93% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 97,87%.

• ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018


Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 5,39%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,67% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 5,26%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 15,59%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,43%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,06% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,29%.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,53% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,13%.

Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,95% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,19%.

• ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,78%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 6,71% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 5,80%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 7,71%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 3,19%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 5,96%.

Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 45,98% σε 46,19%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,28%, και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,46%.

Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,80%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,00% και στο σύνολο κατά 0,82%.

Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 1,09% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,57%.

Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 1,15%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 2,04%.

Επισυνάπτουμε έξι πίνακες με συγκεντρωτικά στοιχεία. Αναλυτικότερα στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ www.efka.qov.gr, τα οποία καταχωρούνται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Η ΠΡ/ΝΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΖΩΗ ΛΑΖΑΝΗ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο