Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-04-2019 ]

1059869 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση των ενοποιημένων Κανονισμών

(Κοινοποίηση των ενοποιημένων Κανονισμών)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 18.04.2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1059869 ΕΞ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Μπενάκη
Τηλέφωνο: 210 6987454
Fax: 210-6987459
E-Mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των ενοποιημένων Κανονισμών:

• (ΕΕ) 2015/2447 ''Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής''

• (ΕΕ) 2015/2446 ''κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός της Επιτροπής''

• (ΕΕ) 2019/474 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 'Ένωσιακός Τελωνειακός Κώδικας''

Σας κοινοποιούμε τις ενοποιημένες εκδόσεις των Κανονισμών (ΕΕ) 2015/2447 ''Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής'', (ΕΕ) 2015/2446 ''κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός της Επιτροπής'' όπως τροποποιήθηκαν και διορθώθηκαν αντιστοίχως από:

1) τον Εκτελεστικό Καν (ΕΕ) 2017/989 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2017 L 149 / 13.6.2017 και τον Εκτελεστικό Καν (ΕΕ) 2018/604 της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 2018 L 101 / 20.4.2018

το Διορθωτικό ΕΕ L 87 της 2.4.2016 και το Διορθωτικό ΕΕ L 101 της 13.4.2017

Διαθέσιμο στον ιστότοπο https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1555504435392&uri=CELEX:02015R2447-20180421

2) τον κατ' Εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 L 69/ 15.3.2016, κατ' εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2016/651 της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 2016 L 111 / 27.4.2016, κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1063 της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 2018 L 192 / 30.7.2018 και κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1118 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2018 L 204 /13.8.2018 και διορθώθηκε από

το Διορθωτικό ΕΕ L 87 της 2.4.2016, (ΕΕ) 2015/2446) το Διορθωτικό ΕΕ L 101 της 13.4.2017, (ΕΕ) 2015/2446) και το Διορθωτικό ΕΕ L 101 της 13.4.2017, (2016/341)

Διαθέσιμο στον ιστότοπο https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1555504195812&uri=CELEX:02015R2446-20180902

3) τον Καν (ΕΕ) 2019/474 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ''Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας''.

Διαθέσιμο στον ιστότοπο: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1555504573359&uri=CELEX:32019R0474

Σας γνωρίζουμε ότι θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένες οδηγίες εκ μέρους των Κεντρικών Διευθύνσεων στα θέματα αρμοδιότητάς τους.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο