Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-04-2019 ]

17474/2019 Μικτή δραστηριότητα εργαστηρίου αισθητικής με κομμωτήριο και κατάστημα περιποίησης χεριών και ποδιών

(Μικτή δραστηριότητα εργαστηρίου αισθητικής με κομμωτήριο και κατάστημα περιποίησης χεριών και ποδιών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 12 /4 /2019
Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/17474
Σχετ 6635 /25-1-2019, 72075/24-9-2018
42386/4-6-18, 37105/14-5-18


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 10433 Αθήνα
Πληροφορίες: Αναγνωστοπούλου Γ.
FAX : 2132161907
Τηλέφωνο : 2132161341
Mail :[email protected]

ΘΕΜΑ: «Μικτή δραστηριότητα εργαστηρίου αισθητικής με κομμωτήριο και κατάστημα περιποίησης χεριών και ποδιών.»


Σχετ: α) Ο Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/τΑ/2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών−μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση – Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.
β) «Η Υ.Δ Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ2161/τβ/2017) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες Διατάξεις» όπως ισχύει.»
γ) Η αρ. 16228/2017 (ΦΕΚ1723/τβ18-5-2017) ΚΥΑ «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.»
δ) Η υπ. αρ. Υ1γ/Γ.Π/9516/2009 Υπουργική Απόφαση «Αδειοδότηση καταστημάτων περιποίησης χεριών ή και ποδιών
ε) Τα αρ. πρωτ. 6635/25-01-2019, 72075/24-9-2018, 42386/4-6-2018,37105/14-5-2019, το αρ. πρωτ. Γ1β/Γ.Π/34661/16-5-2018.
στ) Το αρ. πρωτ. 235-433/102513/4-3-2019 έγγραφο του γραφείου Νομικού Σύμβουλου του Υπουργείου Υγείας.

Μετά από ερωτήματα προς την υπηρεσία μας (σχετ. ε) και προβλήματα που προέκυψαν ως προς την μικτή δραστηριότητα εργαστηρίων αισθητικής με κομμωτήριο και κατάστημα περιποίησης χεριών και ποδιών, και μετά από ερώτημα της υπηρεσίας μας προς το γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Υγείας και για ενιαία αντιμετώπιση σε όλη την επικράτεια σας γνωρίζουμε οτι:

Στο αρ. 46, του ανωτέρω (σχετ. α) Νόμου ορίζεται: «1. Ιδιωτικού φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως ιατρεία, οδοντιατρεία, πολυιατρεία δύναται να συστεγάζονται, …. με εργαστήρια αισθητικής, μονάδες αδυνατίσματος και διαιτολογικές μονάδες, γραφεία διαιτολογικά, λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, ψυχολόγων…»

Ειδικότερα, ρυθμίζει μόνο το ζήτημα της δυνατότητας της συστέγασης ή μη των ιδιωτικών φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τις ρητά αναγραφόμενες, στην ίδια διάταξη, Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Τα περί μικτής δραστηριότητας εργαστηρίου αισθητικής με κομμωτήριο και κατάστημα περιποίησης χεριών και ποδιών, δεν εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του ανωτέρω (σχετ. α), ενώ, το ζήτημα της συμβατότητας της λειτουργίας των καταστημάτων περιποίησης χεριών ή και ποδιών, με κομμωτήρια-κουρεία και εργαστήρια αισθητικής επιλύεται από τη διάταξη του άρθρου 1, παρ.3 της ανωτέρω (σχετ.δ) Απόφασης του Υπουργού Υγείας σύμφωνα με την οποία «..Μικτό κατάστημα περιποίησης χεριών ή και ποδιών, είναι: το κατάστημα περιποίησης χεριών ή και ποδιών της παραγράφου 2 του παρόντος που θα λειτουργεί μαζί με κομμωτήρια κουρεία, καταστήματα εμπορίας καλλυντικών, εργαστήρια αισθητικής, μονάδες αδυνατίσματος – διαιτητικές μονάδες, ξενοδοχεία και θαλασσοπλοούντα πλοία.»
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο