Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-2002 ]

ΠΟΛ.1113/27.3.2002 Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1111232/724/Α0013/ΠΟΛ.1274/30.11.2001 (ΦΕΚ 1642/Β’/20.12.2001) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

(Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1111232/724/Α0013/ΠΟΛ.1274/30.11.2001 (ΦΕΚ 1642/Β’/20.12.2001) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. 1016800/80/Α0013/


"Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 1111232/724/Α0013/
(ΦΕΚ 1642/Β'/20.12.2001) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών"


Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 67 και 88 του Ν.Δ.118/1973 (ΦΕΚ 202/Α') "περί Κώδικος φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, προικών και κερδών εκ λαχείων", με τις οποίες καθορίζεται το περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και προικών.
2. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 7 του Α.Ν.1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α') "περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων", που κυρώθηκε με το Ν.1587/1950 "περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ' αριθ. 1521/1950 Α.Ν. όπως ισχύει".
3. Την υπ' αριθ. 1111232/724/Α0013/ (ΦΕΚ 1642/Β'/10.12.2001) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί του τύπου και του περιεχομένου των δηλώσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών - γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων.
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν πραγματοποιείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Συμπληρώνουμε την παρ. 5 της υπ' αριθ. 1111232/724/Α0013/ΠΟΛ. 1274/30.11.2001 απόφασής μας και ορίζουμε ότι αντί των δηλώσεων της παρ. 1 και των φύλλων υπολογισμού της παρ. 4 αυτής είναι δυνατόν να υποβληθούν φύλλα που έχουν εκτυπωθεί και σε απλό μηχανογραφικό χαρτί διαστάσεων Α4.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο