Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-07-2001 ]

ΠΟΛ.1187/24.7.2001 Αναπροσαρμογή ποσοστού προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο

(Αναπροσαρμογή ποσοστού προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο )

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Α.Υ.Ο. υπ' αριθ. 1072306/4143-12/0016/2001/ΠΟΛ.1187/24.7.2001


"Αναπροσαρμογή ποσοστού προσαύξησης
εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο"


Αποφασίζουμε

1. Το ποσοστό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής των χρεών προς το Δημόσιο, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως ισχύουν, μειώνεται και ορίζεται σε 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης μέχρι την ημερομηνία καταβολής τους, υπό την προϋπόθεση ότι για τα χρέη αυτά έχει παρασχεθεί διευκόλυνση τμηματικής καταβολής από τα αρμόδια όργανα (άρθρο 14 του Ν.2648/1998) και οι οφειλέτες αυτών είναι συνεπείς προς τις αποφάσεις των εν λόγω οργάνων, αναφορικά με την καταβολή των δόσεων.

2. Στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας έχει παρασχεθεί διευκόλυνση τμηματικής καταβολής από τα αρμόδια όργανα, η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει τις υπόλοιπες ανεξόφλητες δόσεις αυτής.

3. Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β').


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο