Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-04-2019 ]

1048895 ΕΞ 2019 Ενίσχυση νησιωτικών Τελωνειακών Υπηρεσιών

(Ενίσχυση νησιωτικών Τελωνειακών Υπηρεσιών)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 01/04/2019
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1048895 ΕΞ2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β’ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10, 10562 Αθήνα
Ταχ. Θυρίδα: 101 84
Πληροφορίες: Χ. Νταμπακάκης
Τηλέφωνο: 210.33.75.388 ΠΡΟΣ :
FAX: 210.33.75.049 Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση νησιωτικών Τελωνειακών Υπηρεσιών»

Προκειμένου να ενισχυθούν οι τελωνειακές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα, λόγω της έλλειψης προσωπικού και των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που παρουσιάζουν ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο (01 Ιουνίου– 30 Σεπτεμβρίου), καλούνται υπάλληλοι όλων των κλάδων της Α.Α.Δ.Ε., κατηγορίας ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ, που ενδιαφέρονται να αποσπαστούν να υποβάλλουν αίτηση δήλωσης προτίμησης, έως και την Παρασκευή 19/04/2019.
 

α/α Τελωνειακές Υπηρεσίες
1 Τελωνείο Σκιάθου
2 Τελωνείο Θήρας
3 Τελωνείο Μήλου
4 Τελωνείο Λέρου
5 Τελωνείο Μεγίστης
6 Τελωνείο Αγίου Κηρύκου
7 Τελωνείο Σύμης
8 Τελωνείο Σάμου
9 Τελωνείο Ρόδου
10 Τελωνείο Πάρου
11 Τελωνείο Μυκόνου
12 Τελωνείο Κέρκυρας
13 Τελωνείο Ζακύνθου
14 Τελωνείο Χανίων
15 Τελωνείο Λευκάδας
16 Τελωνείο Κω
17 Τελωνείο Νάξου
18 Τελωνείο Αγίου Νικολάου


Υπενθυμίζεται ότι η σχετική αίτηση των υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και μέσω αλληλογραφίας διαμέσου των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οι υπάλληλοι, συνοδευόμενη από διαβιβαστικό της Υπηρεσίας τους. Στο διαβιβαστικό θα πρέπει να αναφέρεται η γνώμη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1048262 ΕΞ 2015/08.04.2015 έγγραφο. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι υπηρετούν για οποιονδήποτε λόγο σε άλλη υπηρεσία από αυτή στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση, η αίτησή τους θα πρέπει να κοινοποιείται και στην τελευταία, ώστε να λαμβάνει γνώση ο Προϊστάμενος αυτής και να εκφράζει την άποψή του.

Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες και η αριθμητική δύναμη του προσωπικού των υπηρεσιών προέλευσης των υποψηφίων. Τονίζεται ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις προτίμησης δεν είναι δεσμευτικές για την υπηρεσία.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών, στις οποίες αποστέλλεται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται να λάβουν γνώση ενυπόγραφα ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο όλοι οι υπάλληλοι.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
 

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο