Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-04-2019 ]

4111.08/1046/2019 Στοιχεία Εφαρμογής K.Y.A 4796/2018 «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)

(Στοιχεία Εφαρμογής K.Y.A 4796/2018 «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες))

Κατηγορία: Λοιπά

Μυτιλήνη, 01 Απριλίου 2019
Αριθ. πρωτ.: 4111.08/1046

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Μικράς Ασίας 2
Ταχ. Κώδικας 81100 Μυτιλήνη
TELEFAX: 22510-41175
Πληροφορίες: Αθανασέλη Χριστίνα
Τηλ: 2251350240

ΘΕΜΑ: Στοιχεία Εφαρμογής K.Y.A 4796/2018 «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες).

Όπως προβλέπεται από τον Ν 4551/2018 με την αριθμ. 4796/21-12-2018 (ΦΕΚ6124/Β/2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το μέτρο «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες).

Στη συνέχεια παρατίθενται οδηγίες που αφορούν ειδικά θέματα της εφαρμογής του μέτρου στους επιβάτες. Ειδικότερα:

Άρθρο 7 «Διαδικασία υπολογισμού Α.ΝΗ.ΚΟ».

Αναφέρεται πως “Για διαδρομές άνω των 80 ναυτικών μιλίων, ως πραγματικό μεταφορικό κόστος λαμβάνεται η τιμή του οικονομικότερου εισιτηρίου με κλίνη.”

Διευκρινίζεται ότι:
● Η διάταξη αφορά τους επιβάτες κατόχους ΜΑΝ οι οποίοι/ες πραγματοποιούν διαδρομές άνω των 80 ναυτικών μιλίων και μόνο.
● Η επιδότηση αυξημένου ΑΝΗΚΟ αφορά όσους έχουν κάνει χρήση κλίνης και αυτό έχει αποτυπωθεί στα εισερχόμενα στο ΗΣΚΘΕΕΑ στοιχεία για τη μετακίνηση τους
● Κατόπιν αποτύπωσης του στοιχείου, το πληροφοριακό σύστημα υπολογίζει το προς επιδότηση ποσό και εμφανίζει στους χειριστές το ποσό ΑΝΗΚΟ που πρέπει να καταβληθεί.
● Συνεπώς καταβάλλεται μειωμένο ΑΝΗΚΟ σε όσους παρά τη μετακίνηση άνω των 80 ναυτικών μιλίων δεν έκαναν χρήση κλίνης και αυξημένο σε όσους έχουν κάνει χρήση κλίνης και αυτή έχει αποτυπωθεί.

Άρθρο 3 « Δικαιούχοι» και Άρθρο 7 «Διαδικασία υπολογισμού Α.ΝΗ.ΚΟ».

Αναφέρεται πως “Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι νοικοκυριά, δηλαδή ενήλικοι χωρίς εξαρτώμενα άτομα, και οικογένειες, που απαρτίζονται από ένα άτομο ή από έγγαμο ζευγάρι ή ζεύγος το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη. Ως εξαρτώμενοι θεωρούνται αυτοί που ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α΄167).” και πως “Σε κάθε ωφελούμενη μονάδα αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός εισιτηρίων, για τα οποία λαμβάνει Α.ΝΗ.ΚΟ., από τα δρομολόγια, προς ή από τους νησιωτικούς λιμένες της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία βρίσκεται το νησί της μόνιμης κατοικίας της”

Διευκρινίζεται πως οι δικαιούχοι που έχουν πιστοποιηθεί μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ως μόνιμοι κάτοικοι νησιού που εφαρμόζεται το μέτρο, έχουν τη δυνατότητα να επιδοτηθούν για οποιαδήποτε από τις διαδρομές προς ή από τους νησιωτικούς λιμένες της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται το νησί της μόνιμης κατοικίας τους ανεξάρτητα αν περιέχει λιμένα της μόνιμης κατοικίας τους ή όχι.

Άρθρο 2 «Εμπλεκόμενοι φορείς»

Στην παράγραφο (δ) αναφέρεται πως “Για την υλοποίηση της παρούσας, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υγείας, για τη πιστοποίηση δικαιούχων που εντάσσονται στο εποχικού χαρακτήρα εκπαιδευτικό και υγειονομικό προσωπικό.

Διευκρινίζεται ότι:
● Αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας με ευθύνη συνεργασίας με τη ΓΓΑΙΝΠ είναι οι κατά τόπους Υγειονομικές Περιφέρειες
● Η αποστολή των στοιχείων των ανωτέρω δικαιούχων του Μεταφορικού Ισοδυνάμου θα γίνεται από τις αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Υγείας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -λίστα παραληπτών:
[email protected].

Άρθρο 8 παράγραφος 1 «Διαδικασία Καταβολής Α.ΝΗ.ΚΟ».

Αναφέρεται πως “Κατά την αγορά του εισιτηρίου’’, ο επιβάτης- δικαιούχος του Α.ΝΗ.ΚΟ. γνωστοποιεί στον υπεύθυνο έκδοσης εισιτηρίων τον M.A.N., ο οποίος στη συνέχεια καταχωρείται στο εισιτήριο. Ο δικαιούχος επιμελείται, ώστε τα προσωπικά του στοιχεία να αναγράφονται στο εισιτήριο, όπως είναι καταγεγραμμένα στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στην εκτυπώσιμη μορφή του M.A.N.

Διευκρινίζεται προς τα κατά τόπους πρακτορεία πως:
1. Ο ΜΑΝ είναι ατομικός αριθμός. Δεν νοείται να εκδίδεται το ίδιο ΜΑΝ για διαφορετικά μέλη μιας οικογένειας. Το κάθε μέλος έχει το δικό του ΜΑΝ.
2. Εάν για κάποιο άτομο της οικογένειας, ο δικαιούχος δεν γνωρίζει το ΜΑΝ του (ή το μέλος δεν έχει ΜΑΝ), συνιστάται να μην καταχωρείται καθόλου ΜΑΝ. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η καταχώρηση ΜΑΝ άλλου μέλους της οικογένειας.
3. Σε περίπτωση που το εισιτήριο έχει έκπτωση 100%, όπως για παράδειγμα τα βρέφη, ΔΕΝ καταχωρείται ΜΑΝ.
4. Είναι απαραίτητο στοιχείο για τη καταβολή ΑΝΗΚΟ η αναγραφή του ΜΑΝ στο εισιτήριο.

Επισημαίνεται προς το ΣΕΕΝ πως ο δικαιούχος έχει την ευθύνη κατά την κράτηση/έκδοση του εισιτηρίου να δηλώνει τον αριθμό ΜΑΝ και να ελέγχει την ορθή εκτύπωση του επί αυτού. Ακολούθως οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, μεριμνούν για την ορθή αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων από το σύστημα ΗΣΚΘΕΕΑ που διαθέτουν στο πληροφοριακό σύστημα του Μ.Ι., μέσω πληροφοριακού συστήματος του ΥΝΑΝΠ.

Για την ορθή καταχώρηση του ΜΑΝ:
● Ο δικαιούχος κατά την έκδοση εισιτηρίου εκφράζει την επιθυμία χορήγησης ΑΝΗΚΟ με την επίδειξη του Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη (Μ.Α.Ν).
● Τα κεντρικά ναυτικά πρακτορεία - ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να καταχωρούν ορθά το Μ.Α.Ν. στο σύστημα ΗΣΚΘΕΕΑ, να ελέγχουν, μέσω της διεπαφής με το πληροφοριακό σύστημα του Μ.Ι., το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, χωρίς να προβαίνουν σε διορθώσεις ή στην περίπτωση που η διεπαφή δεν είναι ενεργή να καταχωρούν το Μ.Α.Ν. και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.
● Η διαδικασία αυτή αποτελεί ευθύνη των ακτοπλοϊκών εταιρειών και των κεντρικών ναυτικών πρακτορείων - ταξιδιωτικών πρακτορείων, εκτός εάν ο δικαιούχος προβεί μέσω των δυνατοτήτων του διαδικτύου στην απ’ ευθείας κράτηση/έκδοση, οπότε είναι δική του ευθύνη η ορθή καταχώρηση του Μ.Α.Ν..
● Η απρόσκοπτη λειτουργία του ΜΙ, προϋποθέτει όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα (ακτοπλοϊκές εταιρείες, κεντρικά ναυτικά πρακτορεία - ταξιδιωτικά πρακτορεία) λειτουργίας του συστήματος ΗΣΚΘΕΕΑ να διαθέτουν την κατάλληλη έκδοση του εν λόγω συστήματος ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ των εμπλεκόμενων.
● Κατόπιν της λήψης, μέσω πληροφοριακού συστήματος του ΥΝΑΝΠ, των στοιχείων που συλλέγονται από τα σύστημα ΗΣΚΘΕΕΑ, το ΠΣ-ΜΙ διενεργεί κατάλληλους υπολογισμούς προκειμένου ο δικαιούχος λάβει το τελικό ποσό Α.ΝΗ.ΚΟ που δικαιούται.
● Από την οδηγία εξαιρούνται οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται σε δρομολογιακές γραμμές για τις οποίες δεν υφίσταται η υποχρέωση λειτουργίας συστήματος ΗΣΚΘΕΕΑ, εκτός εάν έχουν εγκαταστήσει και λειτουργούν εθελοντικά το εν λόγω σύστημα.

Για την επικοινωνία και προβολή του μέτρου
1. Λειτουργεί Γραφείο Αρωγής Χρηστών για τους επιβάτες των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών που κάνουν χρήση του ΜΑΝ στο τηλέφωνο 215-215-7830.
Ώρες λειτουργίας Δευτέρα με Παρασκευή 09:00 πμ - 17:00 μμ και ηλεκτρονικά στη σελίδα https://metaforikoisodynamo.gr/Contact.aspx
2. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής διαθέτει υλικό προβολής του μέτρου αποτελούμενο από φυλλάδια, αφίσες και banner
3. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ενημερωτικού βίντεο βρίσκεται στον ιστότοπο https://youtu.be/2apYjSm3LRA

Επιπλέον διευκρινίσεις.
1. Διαδρομολογιακές γραμμές πλοίων που δεν υποχρεούνται σε τήρηση ΗΣΚΘΕΕΑ δεν λογίζονται υπόψη για τη καταβολή ΑΝΗΚΟ, εκτός εάν σε μη υπόχρεες δρομολογιακές γραμμές έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί εθελοντικά σύστημα Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.
2. Οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην θέση διορισμού τους βάση του Ν. 3528/2017. Από εκεί συνάγεται ότι αυτή είναι η μόνιμη κατοικία τους. Την κατοικία αυτή δέχεται και η ΑΑΔΕ από τα στοιχεία μητρώου της οποίας πιστοποιούνται οι δικαιούχοι.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Νεκτάριος Σαντορινιός

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο