Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-03-2019 ]

Δ11/οικ.6265/206/2019 Αδειοδότηση Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης - Παρέχονται διευκρινίσεις

(Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την αδειοδότηση των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης)

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΘΗΝΑ, 8 - 02 - 2019
Αρ.Πρ. Δ11 / οικ.6265/206

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
TMHMA A΄

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σολωμού 60
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 104 32
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. Κοντομάρη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 52 81 195
FAX: 210 52 81 199

ΘΕΜΑ: Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την αδειοδότηση των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης.

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. Δ22/οικ. 11828/293/13.3.2017 (Β΄1157) απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών– Παιδικών– Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα».

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το άρθρο 18 της αναφερομένης απόφασης και για την ενιαία αντιμετώπιση του θέματος από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, παρακαλούμε να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
 
Για τις Μονάδες Φ.Π.Α.Δ. που ήδη λειτουργούν και των οποίων η άδεια ίδρυσης & λειτουργίας έχει εκδοθεί με τις διατάξεις της αριθ. Π2β/οικ.2808/1997 (Β΄645) απόφασης, η άδειά τους παραμένει σε ισχύ, καθότι υπερκαλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας απόφασης. Αναθεώρηση απαιτείται: α) Στις περιπτώσεις του άρθρου 3 της ισχύουσας απόφασης και β) Στις περιπτώσεις Μονάδων που δεν έχουν πλήρως προσαρμοστεί με τις διατάξεις της απόφασης του 1997.
 
Για τις λοιπές Μονάδες των οποίων η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας έχει εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος της Π2β/οικ.2808/1997 απόφασης, η άδειά τους παραμένει σε ισχύ, για όσο χρονικό διάστημα οι Μονάδες αυτές δεν μεταβάλλουν ένα από τα στοιχεία του άρθρου 3 της αριθμ. Δ22/οικ. 11828/293/13.3.2017 απόφασης.

Στη περίπτωση όμως μεταβολής, έστω και ενός εκ των ανωτέρω στοιχείων, οφείλουν να προσαρμοστούν άμεσα με τις διατάξεις της ισχύουσας απόφασης.
 
Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν μέσω των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι Δήμοι της χωροταξικής σας αρμοδιότητας, ώστε να ενημερώσουν στη συνέχεια τους Ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο