Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2004 ]

Α.Π. 894 1.01.2004 Αποζημίωση οφείλει στον εκμισθωτή ο μισθωτής επί μη αποδόσεως της χρήσεως μισθωμένου ακινήτου κατά τη λήξη της μίσθωσης. Ως αποζημίωση οφείλεται το συμφωνημένο μίσθωμα, αλλά και το διαφυγόν κέρδος, που είναι εκείνο, που προσδοκά κανείς με πιθανότητα, σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων ή τις ειδικές περιστάσεις.

(Αποζημίωση οφείλει στον εκμισθωτή ο μισθωτής επί μη αποδόσεως της χρήσεως μισθωμένου ακινήτου κατά τη λήξη της μίσθωσης. Ως αποζημίωση οφείλεται το συμφωνημένο μίσθωμα, αλλά και το διαφυγόν κέρδος, που είναι εκείνο, που προσδοκά κανείς με πιθανότητα, σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων ή τις ειδικές περιστάσεις. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αποζημίωση οφείλει στον εκμισθωτή ο μισθωτής επί μη αποδόσεως της χρήσεως μισθωμένου ακινήτου κατά τη λήξη της μίσθωσης. Ως αποζημίωση οφείλεται το συμφωνημένο μίσθωμα, αλλά και το διαφυγόν κέρδος, που είναι εκείνο, που προσδοκά κανείς με πιθανότητα, σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων ή τις ειδικές περιστάσεις.


Α.Π. 894/2004 (Τμ. Α΄ Πολ.)

Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου599, εδάφ. 1, του Α.Κ., ο μισθωτής υποχρεούται κατά τη λήξη της μίσθωσης, να αποδώσει το μίσθιο, διαφορετικά οφείλει, κατά το άρθρο 601 του ίδιου Κώδικα, ως αποζημίωση το συμφωνημένο μίσθωμα, χωρίς να αποκλείεται η αναζήτηση περαιτέρω αποζημιώσεως, η οποία περιλαμβάνει, κατά το άρθρο 298, εδάφ. 1, του Κώδικα, όχι μόνο τη θετική ζημία, αλλά και το διαφυγόν κέρδος.
Τέτοιο κέρδος είναι κατά τη διάταξη του εδαφ. 2 του ιδίου άρθρου του Κώδικα, που προσδοκά κανείς με πιθανότητα, σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα προπαρασκευαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί.
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι για την ύπαρξη διαφυγόντος κέρδους, αρκεί η προσδοκία του με πιθανότητα, δηλαδή η πιθανολόγησή του, (χωρίς να είναι αναγκαία πλήρης απόδειξη), κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα προπαρασκευαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί.
Η ρύθμιση δε αυτή, είναι επί του προκειμένου αναγκαία, αφού η πλήρης απόδειξη του διαφυγόντος κέρδους, είναι κατά κανόνα λογικά αδύνατη.
Η συνηθισμένη μάλιστα πορεία των πραγμάτων και οι ειδικές περιστάσεις, δεν είναι αναγκαίο να συντρέχουν (εν όψει και του διαζευκτικού συνδέσμου "ή") συμπλεκτικά, όπως δεν είναι αναγκαίο να συντρέχουν (εν όψει της λέξεως "ιδίως") και τα προπαρασκευαστικά μέτρα, που έχουν ληφθεί).    
Η ύπαρξη πρόσφορης αιτιώδους συνάφειας, μεταξύ ζημιογόνου γεγονότος και διαφυγόντος κέρδους, είναι βέβαια και επί του προκειμένου αναγκαία.
Εξάλλου, η διάταξη του άρθρου 298 του Α.Κ. για το διαφυγόν κέρδος, του οποίου η έννοια είναι νομική, έχει διφυή χαρακτήρα, ουσιαστικού δηλαδή και δικονομικού δικαίου.
Και καθόσον μεν καθορίζονται με αυτή τα στοιχεία του διαφυγόντος κέρδους, έχει χαρακτήρα ουσιαστικού δικαίου, καθόσον δε ορίζεται, ότι δεν είναι αναγκαία η πλήρης απόδειξη του διαφυγόντος κέρδους και αρκεί η πιθανολόγησή του, έχει χαρακτήρα δικονομικού δικαίου (Ολομ. Α.Π. 79/1966).
Συνέπεια αυτού είναι ότι η παραβίασή της, υπό την έννοια, ότι το δικαστήριο αξίωσε πλήρη απόδειξη του διαφυγόντος κέρδους, αντί της απαιτούμενης πιθανολόγησης, δεν ελέγχεται αναιρετικά, εκ του άρθρου 559, αριθμ. 1 ή 19, του Κ.Πολ.Δ., ως ευθεία ή εκ πλαγίου παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου (συνιστάμενη στην αξίωση από το δικαστήριο, κατά την εφαρμογή του κανόνα, περισσότερων στοιχείων από εκείνα, που απαιτεί ο νόμος για την εφαρμογή του), αφού όπως αναφέρθηκε, δεν πρόκειται για κανόνα ουσιαστικού, αλλά δικονομικού δικαίου, η παραβίαση του οποίου δεν ιδρύει λόγω αναιρέσεως, εκ του άρθρου 559, αριθμ. 1 ή 19 (αλλά ενδεχομένως εκ του άρθρου 14) του Κ.Πολ.Δ. (Α.Π. 42/2000).
Στην προκείμενη περίπτωση [παραλείπεται το κείμενο].

-2-

ΣΗΜ.: Αντίγραφο των προαναφερόμενων αποφάσεων του Α.Π. μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες από την Νομική Υπηρεσία του Συνδέσμου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο