Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-03-2019 ]

179984/548/2019 Αναφορά προόδου εργασιών κατάρτισης δασικού χάρτη

(Αναφορά προόδου εργασιών κατάρτισης δασικού χάρτη)

Κατηγορία: Κτηματολόγιο

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 179984/548

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Βλάχου
Τηλέφωνο: 213 1512 109
Ηλ.Ταχυδρομείο: [email protected]

ΘΕΜΑ: Αναφορά προόδου εργασιών κατάρτισης δασικού χάρτη

ΣΧΕΤ.: α) Η 158576/1579/4-7-2017 (ΦΕΚ Β 2373) Απόφαση Αν. ΥΠΕΝ
β) Η 158587/1808/26.7.2017 (ΦΕΚ Β 2653) Απόφαση Αν. ΥΠΕΝ
γ) Το 173434/1866/31-8-2018 δικό μας

Σε εφαρμογή της παρ. 8 αρθ. 13 ν. 3889/2010 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ Α 167) όπως αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ Α 160), στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας σχετικά με το συντονισμό και τον έλεγχο των εργασιών που εκτελούν τα ειδικά Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στα πλαίσια ολοκλήρωσης των εργασιών κατάρτισης έως και την κύρωση των δασικών χαρτών κάνουμε γνωστά τα εξής σε σχέση με τις διαδικασίες υποβολής έκθεσης αναφοράς προόδου εργασιών κατάρτισης δασικού χάρτη.

Μετά από κάθε τμηματική παράδοση, όπως ορίζεται στα κεφάλαια 4, 5.3 και 5.4 της ανωτέρω (α) σχετικής, οι ορισμένοι υπεύθυνοι της σύμβασης κατάρτισης του δασικού χάρτη, δασολόγοι, συντάσσουν λεπτομερή αναφορά για το περιεχόμενο του παραδοτέου σημειώνοντας τυχόν ελλείψεις ή οφειλόμενες διορθώσεις που εντοπίζουν, καθώς και παρατηρήσεις επί τεχνικών ζητημάτων ή επί της εν γένει ροής του έργου.

Η οικεία Δ/νση Δασών, πριν από την έκθεση ελέγχου που θα αποστείλει στο ανάδοχο και στον εργοδότη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», προωθεί την αναφορά του ανωτέρω υπεύθυνου, συμπληρώνοντας ή διορθώνοντας τη όπου κριθεί απαραίτητο, στη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

Οι Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών για κάθε διοικητική μονάδα (Δ/νση Δασών), θα αποστέλλουν, άμεσα, προς την υπηρεσία μας, εκθέσεις προόδου εργασιών κατάρτισης δασικού χάρτη, με πλήρη αναφορά στις επιμέρους εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τα θέματα που αναδεικνύονται μετά από την εξέταση των παραδοτέων, προκειμένου να αντιμετωπίζονται με ενιαίες οδηγίες για την εξασφάλιση της εύρυθμης πορείας των σχετικών μελετών και την τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών του ν. 3889/2010 και του χρονοδιαγράμματος των σχετικών συμβάσεων, στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Χ. ΜπαριτάκηΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο