Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-03-2019 ]

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 11/2019 Επικαιροποίηση του Πίνακα Α'

(Επικαιροποίηση του Πίνακα Α')

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2019
Αριθμ. Πρωτ.: 323155

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγίου Κωνσταντίνου 8
Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Καπακουλάκη
Τηλέφωνο: 210-52.15.222

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11

ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση του Πίνακα Α΄»


Ο νέος οργανισμός του Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με το Π.Δ.8/2019 (ΦΕΚ: 8/τ. Α΄/23.1.2019) επιβάλλει την επικαιροποίηση των στοιχείων τόσο των κεντρικών όσο και των περιφερειακών υπηρεσιών που τον απαρτίζουν και τον εκ νέου καθορισμό των αποδεκτών του Πίνακα Α΄.

Παρακαλούμε με ευθύνη των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων να λάβουν γνώση με υπογραφή όλοι οι υπάλληλοι του Ε.Φ.Κ.Α..


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ


ΠΙΝΑΚΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
(που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α΄)


1

Διεύθυνση Διοίκησης

2

Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων

3

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων

4

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

5

Γενική Διεύθυνση Εισφορών

6

Διεύθυνση Ασφάλισης

7

Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών

8

Διεύθυνση Εισφορών μη Μισθωτών

9

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

10

Γενική Διεύθυνση Ελέγχων - Κεντρική Υπηρεσία

11

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων

12

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

 

Περιφερειακές Υπηρεσίες

13

Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με έδρα την

Κομοτηνή

14

Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη

15

Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη

16

Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ηπείρου και Κέρκυρας με έδρα τα Ιωάννινα

17

Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα

18

Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία

19

Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και

Λευκάδας με έδρα την Πάτρα

20

Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη

21

Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Αττικής με έδρα την Αθήνα

22

Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Βορείου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο

23

Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Κρήτης με έδρα τη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης

24

Γενική Διεύθυνση Συντάξεων

25

Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων

26

Διεύθυνση Α' Απονομής Συντάξεων Γήρατος

27

Διεύθυνση Β' Απονομής Συντάξεων Γήρατος

28

Διεύθυνση Γ' Απονομής Συντάξεων

29

Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων Δημόσιου Τομέα

 

30

Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων λόγω Θανάτου

31

Διεύθυνση Απονομής Διεθνών Συντάξεων

32

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

33

Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας

34

Διεύθυνση Α' Παροχών

35

Διεύθυνση Β' Παροχών

36

Διεύθυνση Γ' Παροχών

37

Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης

38

Διεύθυνση Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης

39

Τμήμα Νομοθεσίας Παροχών

40

Τμήμα Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών

41

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

42

Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας - Κεντρική Υπηρεσία

43

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών

44

Διεύθυνση Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών

45

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

 

Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ)

46

ΠΥΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με έδρα την Κομοτηνή

47

ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη

48

ΠΥΣΥ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη

49

ΠΥΣΥ Ηπείρου και Κέρκυρας με έδρα τα Ιωάννινα

50

ΠΥΣΥ Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα

51

ΠΥΣΥ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία

52

ΠΥΣΥ Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας με έδρα την Πάτρα

53

ΠΥΣΥ Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη

54

ΠΥΣΥ Αττικής με έδρα την Αθήνα

55

ΠΥΣΥ Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη

56

ΠΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ρόδο

57

ΠΥΣΥ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο

58

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

59

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικών Αναφορών

60

Διεύθυνση Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Δαπανών

61

Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων

62

Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Παροχών

63

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

64

Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης

65

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

66

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Οργάνωσης

67

Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας

68

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

69

Διεύθυνση Προμηθειών

70

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

71

Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου

72

Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

73

Διεύθυνση Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας

74

Διεύθυνση Υποδομών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

75

Διεύθυνση Εφαρμογών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

76

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

77

Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών

78

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης

79

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής

80

Διεύθυνση Μελετών

81

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

82

Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) - Κεντρική Υπηρεσία

83

Διεύθυνση Μητρώου Οφειλετών

84

Διεύθυνση Διακανονισμού Οφειλών

85

Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου

86

Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης

87

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης

88

Διεύθυνση Πληροφορικής

 

Περιφερειακές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ

89

Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με έδρα την Κομοτηνή

90

Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη

91

Περιφερειακή  Διεύθυνση  ΚΕΑΟ  Ηπείρου,  Δυτικής  Μακεδονίας  και  Κέρκυρας  με  έδρα  τα

Ιωάννινα

92

Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα

93

Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία

94

Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Δυτικής Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου  με έδρα την Πάτρα

95

Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη

96

Α' Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Αττικής με έδρα την Αθήνα

97

Β' Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Αττικής με έδρα την Αθήνα

98

Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Πειραιώς, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά

99

Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

100

Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ

101

Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ

102

Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων των Εντασσόμενων Ταμείων & Κλάδων ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-

ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ &ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ

103

Τοπικό  Υποκατάστημα  Ασφαλισμένων  του  Εντασσόμενου  ΤΣΠ-ΗΣΑΠ  &  του  Εντασσόμενου

Κλάδου Σύνταξης ΤΣΕΑΠΓΣΟ

 

104

Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων Ν.Π.Δ.Δ.

105

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή

106

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δράμας με έδρα τη Δράμα

107

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη

108

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Έβρου με έδρα το Διδυμότειχο

109

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Έβρου με έδρα την Ορεστιάδα

110

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Καβάλας με έδρα την Καβάλα

111

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη

112

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

113

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης

114

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Καλαμαριά

115

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Νεάπολη Θεσσαλονίκης

116

Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Τούμπα

117

Ε' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Εικοστής Πέμπτης Μαρτίου

118

ΣΤ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τον Εύοσμο

119

Ζ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Πύλη Αξιού Θεσσαλονίκης

120

Η' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα την Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης

121

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ημαθίας με έδρα τη Βέροια

122

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ημαθίας με έδρα τη Νάουσα

123

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ημαθίας με έδρα την Αλεξάνδρεια

124

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κιλκίς με έδρα την Αξιούπολη

125

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς

126

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πέλλας με έδρα την Αριδαία

127

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πέλλας με έδρα την Έδεσσα

128

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά

129

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πιερίας με έδρα την Κατερίνη

130

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Σερρών με έδρα τις Σέρρες

131

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο

132

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Χαλκιδικής με έδρα τα Νέα Μουδανιά

133

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη

134

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κοζάνης με έδρα την Πτολεμαΐδα

135

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά

136

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Καστοριάς με έδρα την Καστοριά

137

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα

138

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα

139

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Άρτας με έδρα την Άρτα

140

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα

141

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα

142

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λάρισας με έδρα τη Λάρισα

143

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Λάρισας με έδρα τη Λάρισα

 

144

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα

145

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Μαγνησίας με έδρα τον Βόλο

146

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα

147

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Φθιώτιδας με έδρα την Αταλάντη

148

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία

149

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Βοιωτίας με έδρα τη Θήβα

150

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Βοιωτίας με έδρα τη Λειβαδιά

151

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Βοιωτίας με έδρα τα Οινόφυτα

152

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Εύβοιας με έδρα το Αλιβέρι

153

Β’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Εύβοιας με έδρα την Ιστιαία

154

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα

155

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Εύβοιας με έδρα την Κύμη

156

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι

157

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα

158

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα

159

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ζακύνθου με έδρα την Ζάκυνθο

160

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κεφαλληνίας-Ιθάκης με έδρα το Αργοστόλι

161

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λευκάδας με έδρα τη Λευκάδα

162

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας με έδρα το Αίγιο

163

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας με έδρα την Πάτρα

164

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας με έδρα την Πάτρα

165

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο

166

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας με έδρα τη Ναύπακτο

167

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι

168

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηλείας με έδρα την Αμαλιάδα

169

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηλείας με έδρα τον Πύργο

170

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη

171

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αρκαδίας με έδρα τη Μεγαλόπολη

172

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αργολίδας με έδρα το Άργος

173

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο

174

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αργολίδας με έδρα το Κρανίδι

175

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κορινθίας με έδρα το Κιάτο

176

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο

177

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη

178

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα

179

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Μεσσηνίας με έδρα την Κυπαρισσία

180

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

181

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

182

Α' Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

183

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

184

Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

 

185

Ε' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

186

ΣΤ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

187

Ζ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

188

Η' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

189

Β' Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

190

Θ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα το Γαλάτσι

191

Ι΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Δάφνη

192

ΙΑ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Ηλιούπολη

193

ΙΒ'  Τοπικό  Υποκατάστημα  Μισθωτών  Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού  Τομέα  με  έδρα  την  Ν. Φιλαδέλφεια

194

ΙΓ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα του Ζωγράφου

195

Α'   Τοπικό   Υποκατάστημα   Μισθωτών   Αττικής-Αθηνών-Βορείου   Τομέα   με   έδρα   την   Αγ.

Παρασκευή

196

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τομέα με έδρα το Αμαρούσιο

197

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τομέα με έδρα την Κηφισιά.

198

Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τομέα με έδρα το Χαλάνδρι

199

Ε' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Βορείου Τομέα με έδρα τη Νέα Ιωνία

200

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τομέα με έδρα το Αιγάλεω

201

Β'  Τοπικό  Υποκατάστημα  Μισθωτών  Αττικής-Αθηνών-Δυτικού  Τομέα  με  έδρα  τους  Αγίους

Αναργύρους

202

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τομέα με έδρα το Περιστέρι

203

Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Δυτικού Τομέα με έδρα την Πετρούπολη

204

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Νοτίου Τομέα με έδρα τη Γλυφάδα

205

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Νοτίου Τομέα με έδρα την Καλλιθέα

206

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα τον Άγιο Στέφανο

207

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα τις Αχαρνές

208

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα το Κορωπί

209

Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα το Λαύριο

210

Ε' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα τη Ραφήνα

211

ΣΤ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα τα Σπάτα

212

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Δυτική με έδρα τα Άνω Λιόσια

213

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Δυτική με έδρα την Ελευσίνα

214

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Δυτική με έδρα τα Μέγαρα

215

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα το Πέραμα

216

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τη Δραπετσώνα

217

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τον Κορυδαλλό

218

Δ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τη Νίκαια

219

Ε' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τον Πειραιά

220

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τον Πειραιά

221

ΣΤ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τον Πειραιά

 

222

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λέσβου-Λήμνου με έδρα τη Μύρινα

223

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Λέσβου-Λήμνου με έδρα τη Μυτιλήνη

224

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Σάμου-Ικαρίας με έδρα τη Σάμο

225

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Χίου με έδρα τη Χίο

226

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη

227

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κυκλάδων με έδρα τη Θήρα

228

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο

229

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου με έδρα την Κάλυμνο

230

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου με έδρα την Κω

231

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο

232

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου με έδρα τη Λέρο

233

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

234

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

235

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηρακλείου με έδρα τη Νέα Αλικαρνασσό

236

Α' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο

237

Β' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λασιθίου με έδρα την Ιεράπετρα

238

Γ' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λασιθίου με έδρα τη Σητεία

239

Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο

240

Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Χανίων με έδρα τα Χανιά

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ

241

Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή

242

Α' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

243

Β' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

244

Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη

245

Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα

246

Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Λάρισας με έδρα τη Λάρισα

247

Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία

248

Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αχαΐας με έδρα την Πάτρα

249

Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη

250

Α' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

251

Β' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

252

Γ' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα με έδρα την Αθήνα

253

Γ' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Νοτίου Τομέα με έδρα την Καλλιθέα

254

Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με έδρα το Ηράκλειο

255

Γ' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Δυτική με έδρα την Αθήνα

256

Α' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τον Πειραιά

257

Β' Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τον Πειραιά

258

Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ

259

Α' Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Αγροτών

 

260

Β' Διεύθυνση Υγείας Αγροτών

261

Γ' Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων Αγροτών

262

Δ' Διεύθυνση Συντάξεων Αγροτών

263

Ε' Διεύθυνση Μητρώου Συνταξιούχων

264

Τμήμα Υγείας Προσωπικού ΟΓΑ

265

Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με έδρα την Κομοτηνή

266

Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη

267

Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη

268

Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα

269

Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα

270

Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία

271

Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα

272

Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη

273

Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΑ

274

Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων και Ασφάλισης του τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

275

Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων και Πρόνοιας του τομέα Υγειονομικών

276

Περιφερειακή Διεύθυνση Παροχών του τομέα Ασφάλισης Νομικών

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

277

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ροδόπης – με έδρα την Κομοτηνή

278

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δράμας – με έδρα την Δράμα

279

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Έβρου – με έδρα την Αλεξανδρούπολη

280

Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – με έδρα την Καβάλα

281

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ξάνθης – με έδρα την Ξάνθη

282

Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη

283

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ημαθίας – με έδρα την Βέροια

284

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κιλκίς – με έδρα το Κιλκίς

285

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πέλλας – με έδρα την Έδεσσα

286

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πιερίας – με έδρα την Κατερίνη

287

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Σερρών – με έδρα τις Σέρρες

288

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Χαλκιδικής – με έδρα τον Πολύγυρο

 

289

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κοζάνης – με έδρα την Κοζάνη

290

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Καστοριάς – με έδρα την Καστοριά

291

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Φλώρινας – με έδρα την Φλώρινα

292

Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ηπείρου – με έδρα τα Ιωάννινα

293

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Άρτας – με έδρα την Άρτα

294

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πρέβεζας- με έδρα την Πρέβεζα

295

Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Θεσσαλίας – με έδρα την Λάρισα

296

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Καρδίτσας – με έδρα την Καρδίτσα

297

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Μαγνησίας – με έδρα τον Βόλο

298

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Τρικάλων – με έδρα τα Τρίκαλα

299

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Φθιώτιδας – με έδρα την Λαμία

300

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Βοιωτίας – με έδρα τη Λιβαδειά

301

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Εύβοιας – με έδρα τη Χαλκίδα

302

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Φωκίδας – με έδρα την Άμφισσα

303

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κέρκυρας – με έδρα την Κέρκυρα

304

Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Ελλάδας – με έδρα την Πάτρα

305

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Αιτωλοακαρνανίας – με έδρα το Αγρίνιο

306

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ηλείας – με έδρα τον Πύργο

307

Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πελοποννήσου – με έδρα την Τρίπολη

308

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κορινθίας – με έδρα την Κόρινθο

309

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Λακωνίας – με έδρα την Σπάρτη

310

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Μεσσηνίας – με έδρα την Καλαμάτα

311

Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας & Νήσων – με έδρα την Αθήνα

312

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ανατολικής Αττικής – με έδρα την Αγ. Παρασκευή

 

313

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Αττικής – με έδρα το Περιστέρι

314

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πειραιώς – με έδρα τον Πειραιά

315

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Λέσβου – με έδρα τη Μυτιλήνη

316

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Χίου – με έδρα τη Χίο

317

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κυκλάδων – με έδρα την Ερμούπολη

318

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δωδεκανήσου – με έδρα την Ρόδο

319

Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κρήτης – με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

320

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Λασιθίου – με έδρα τον Αγ. Νικόλαο

321

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ρεθύμνου – με έδρα το Ρέθυμνο

322

Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Χανίων – με έδρα τα Χανιά

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΑ - ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΝΙΚΩΝ-ΤΣΑΥ

323

Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Έβρου – με έδρα την Αλεξανδρούπολη

324

Διεύθυνση Υγειονομικών Θεσσαλονίκης – με έδρα τη Θεσσαλονίκη

325

Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Σερρών – με έδρα τις Σέρρες

326

Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Κοζάνης – με έδρα την Κοζάνη

327

Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Ιωαννίνων – με έδρα τα Ιωάννινα

328

Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Λάρισας – με έδρα τη Λάρισα

329

Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Καρδίτσας – με έδρα την Καρδίτσα

330

Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Μαγνησίας – με έδρα τον Βόλο

331

Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Φθιώτιδας – με έδρα την Λαμία

332

Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Αχαΐας – με έδρα την Πάτρα

333

Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Αρκαδίας – με έδρα την Τρίπολη

334

Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Μεσσηνίας – με έδρα την Καλαμάτα

335

Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Πειραιώς – με έδρα τον Πειραιά

336

Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Λέσβου – με έδρα την Μυτιλήνη

337

Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Δωδεκανήσου – με έδρα την Ρόδο

338

Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Ηρακλείου – με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΩΗΝ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

339

Α' Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ)

340

Β' Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΑΙΣΥΤ)

341

Γ’ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΑΤΤΑ)

342

Δ’ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΕΥΠ)

343

Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης Παροχών Θεσσαλονίκης

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΩΗΝ ΤΑΥΤΕΚΩ

 

344

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΩΗΝ ΝΑΤ

345

Διεύθυνση Παροχών Ναυτικών
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο