Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2004 ]

Α.Π. 1147 1.01.2004 Δυνατή η παράλληλη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ ενός εταίρου και του διαχειριστή της εταιρείας με την οποία (σύμβαση) ο πρώτος προσλαμβάνεται ως υπάλληλος της εταιρείας, για να προσφέρει σε αυτήν, αντί μισθού, την εργασία του, που δεν περιλαμβάνεται στην εταιρική εισφορά του. Το στοιχείο της εξάρτησης υφίσταται και στους διευθύνοντες υπαλλήλους.

(Δυνατή η παράλληλη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ ενός εταίρου και του διαχειριστή της εταιρείας με την οποία (σύμβαση) ο πρώτος προσλαμβάνεται ως υπάλληλος της εταιρείας, για να προσφέρει σε αυτήν, αντί μισθού, την εργασία του, που δεν περιλαμβάνεται στην εταιρική εισφορά του. Το στοιχείο της εξάρτησης υφίσταται και στους διευθύνοντες υπαλλήλους. )

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

 Δυνατή η παράλληλη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ ενός εταίρου και του διαχειριστή της εταιρείας με την οποία (σύμβαση) ο πρώτος προσλαμβάνεται ως υπάλληλος της εταιρείας, για να προσφέρει σε αυτήν, αντί μισθού, την εργασία του, που δεν περιλαμβάνεται στην εταιρική εισφορά του. Το στοιχείο της εξάρτησης υφίσταται και στους διευθύνοντες υπαλλήλους.


Α.Π. 1147/2004 (Τμ. Β2΄ Πολ.)

ΙΙ. Από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ., Α.Κ. και 6, ν. 765/1943, που κυρώθηκε με την ΠΥΣ 324/30.5.1946 και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 38, Εισ.ν.Α.Κ., προκύπτει ότι η σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας υπάρχει, όταν ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με μισθό και υποβάλλεται στη νομική εξάρτηση του εργοδότη, η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να ασκεί εποπτεία και να ελέγχει την εργασία που παρέχει ο εργαζόμενος δίδοντας οδηγίες και εντολές ως προς το χρόνο, τον τόπο και το χρόνο παροχής της εργασίας, δεσμευτικές για τον εργαζόμενο που είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς αυτές άσχετα αν ο εργοδότης ασκεί εμπράκτως το δικαίωμα αυτό ή αφήνει περιθώρια πρωτοβουλιών στον εργαζόμενο, εφόσον αυτό δεν εξικνείται μέχρι καταλύσεως της υποχρεώσεως υπακοής στον εργοδότη και δημιουργίας, αντιστοίχως, ελεύθερης υπηρεσιακής δράσης, απαλλαγμένης από τον έλεγχο του τελευταίου.
Το στοιχείο της εξάρτησης από τον εργοδότη, έστω χαλαρής, υπάρχει και στην περίπτωση των κατά το άρθρο 2, εδάφ. α΄, της Διεθνούς Συμβάσεως της Ουάσιγκτον, που κυρώθηκε με το ν. 2269/1920, διευθυνόντων υπαλλήλων, εκείνων δηλαδή των προσώπων που λόγω των προσόντων τους απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης του κυρίου της επιχειρήσεως, ο οποίος τους αναθέτει καθήκοντα εποπτείας και γενικότερης διεύθυνσης, ώστε να επηρεάζουν αποφασιστικά τις κατευθύνσεις και την εξέλιξη της επιχείρησης, ασκώντας έτσι με πρωτοβουλία και υπευθυνότητα εργοδοτικά καθήκοντα.
Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 741, 742, παράγρ. 1, 361 και 648, Α.Κ. συνάγεται, ότι σύμβαση εταιρείας υπάρχει, όταν ο καθένας από τους συμβαλλομένους αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής ορισμένης εισφοράς, που μπορεί να συνίσταται και στην παροχή της προσωπικής του εργασίας και όλοι επιδιώκουν δια της συνεργασίας τους κοινό σκοπό και ιδίως οικονομικό.
Η σύμβαση της εταιρείας δεν αποκλείει και την παράλληλη σύναψη, μεταξύ ενός από τους εταίρους και του διαχειριστή της εταιρείας, συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας, με την οποία ο πρώτος προσλαμβάνεται ως υπάλληλος για να προσφέρει, αντί μισθού, την εργασία του που δεν περιλαμβάνεται στην εταιρική εισφορά του.
Στην προκείμενη περίπτωση [παραλείπεται το κείμενο].ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο