Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2004 ]

Α.Π. 957 1.01.2004 Σύμβαση εργασίας, συνδεόμενη με την εκτέλεση ορισμένου έργου, θεωρείται ορισμένου χρόνου εφόσον η εκτέλεσή του δεν αποτελεί απλώς την αιτία πρόσληψης του εργαζόμενου, αλλά καθορίζει κατά τη θέληση των μερών, τη διάρκεια εργασίας, δηλαδή εξασφαλίζει τη δέσμευση αυτών για τη διάρκεια της σύμβασης μέχρι την αποπεράτωση του έργου.

(Σύμβαση εργασίας, συνδεόμενη με την εκτέλεση ορισμένου έργου, θεωρείται ορισμένου χρόνου εφόσον η εκτέλεσή του δεν αποτελεί απλώς την αιτία πρόσληψης του εργαζόμενου, αλλά καθορίζει κατά τη θέληση των μερών, τη διάρκεια εργασίας, δηλαδή εξασφαλίζει τη δέσμευση αυτών για τη διάρκεια της σύμβασης μέχρι την αποπεράτωση του έργου.)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

 Σύμβαση εργασίας, συνδεόμενη με την εκτέλεση ορισμένου έργου, θεωρείται ορισμένου χρόνου εφόσον η εκτέλεσή του δεν αποτελεί απλώς την αιτία πρόσληψης του εργαζόμενου, αλλά καθορίζει κατά τη θέληση των μερών, τη διάρκεια εργασίας, δηλαδή εξασφαλίζει τη δέσμευση αυτών για τη διάρκεια της σύμβασης μέχρι την αποπεράτωση του έργου.


Α.Π. 957/2004 (Τμ. Β1 Πολ.)

Επειδή, από τις διατάξεις των άρθρων 648 και 669 του Α.Κ. σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 3, του ν. 3198/1955, προκύπτει, ότι η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου, όταν συνομολογείται η διάρκεια αυτής μέχρις ορισμένου χρονικού σημείου, ή μέχρις επελεύσεως ορισμένου μέλλοντος και βέβαιου γεγονότος ή της εκτελέσεως ορισμένου έργου, μετά την περάτωση του οποίου ή την επέλευση του βέβαιου γεγονότος ή του χρονικού σημείου παύει να ισχύει αυτοδικαίως (Α.Π. 905/1992, 724/1992, 1229/1988, Ιω. Καποδίστριας στην ερμ. Α.Κ. άρθρο 669, αριθμ. 8, 14. 20).
Ειδικά ως προς τη σ.ε., που συνδέεται με την εκτέλεση ορισμένου έργου, για να θεωρηθεί ορισμένου χρόνου θα πρέπει η εκτέλεση του έργου να μην αποτελεί απλώς την αιτία προσλήψεως του εργαζομένου, αλλά να καθορίζει, κατά τη θέληση των μερών, τη διάρκεια της εργασίας, δηλαδή να εξασφαλίζει τη δέσμευση αυτών για τη διάρκεια της συμβάσεως μέχρι αποπερατώσεως του έργου.
Εξάλλου η σ.ε., που καταρτίστηκε για την εκτέλεση ορισμένου έργου και εξαρτήθηκε η διάρκεια της από την αποπεράτωση του έργου, είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου, έστω και αν δεν μπορεί να υπολογισθεί ακριβώς εκ των προτέρων η χρονική διάρκεια του έργου (Α.Π. 724/1992), υπό την περαιτέρω όμως προϋπόθεση ότι η αβεβαιότητα ως προς το χρόνο λήξεως της συμβάσεως είναι σχετική, δηλαδή ότι μπορεί να αρθεί  γιατί ήτο δυνατό να προσδιορισθεί κατά προσέγγιση η χρονική διάρκεια του έργου και συνακόλουθα ο χρόνος αποπερατώσεως τούτου και λήξεως της σ.ε.
Διότι αν δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί ο χρόνος εκτελέσεως του έργου, - ο οποίος είναι κοινώς γνωστό ότι στα μεγάλα ιδίως έργα συνεχώς παρατείνεται - είναι κατ' ανάγκη απροσδιόριστος και ο χρόνος λήξεως της σ.ε., η οποία έτσι καθίσταται αορίστου χρόνου.
Στην προκείμενη περίπτωση [παραλείπεται το κείμενο].

ΣΗΜ. : Αντίγραφο των ως άνω αποφάσεων του Α.Π. μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες από την Νομική Υπηρεσία του Συνδέσμου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο