Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-2019 ]

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκ. 58/2019 Διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων εκ μέρους των ΑΕΔΑΚ και των ΑΕΔΟΕΕ

(Διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων εκ μέρους των ΑΕΔΑΚ και των ΑΕΔΟΕΕ)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.


Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2019

Εγκύκλιος αρ. 58

Θέμα: Διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων εκ μέρους των ΑΕΔΑΚ και των ΑΕΔΟΕΕ


Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνοντας υπόψη:
α) το άρθρο 78 του ν. 1969/1991,
β) την περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 4099/2012 σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 της Απόφασης 15/633/2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
γ) την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 4209/2013 σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του Κανονισμού ΕΕ 231/2013,

διευκρινίζει ότι:

Οι ΑΕΔΑΚ και οι ΑΕΔΟΕΕ οφείλουν να υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οικονομικές καταστάσεις εντός διμήνου από την λήξη κάθε οικονομικής χρήσης, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Επίσης οι ΑΕΔΑΚ και οι ΑΕΔΟΕΕ υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις εντός διμήνου από τη λήξη του ημερολογιακού εξαμήνου ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει από τις 30.6.2019.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο