Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-02-2019 ]

Γ31/16/246504/2019 Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος στον ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο Προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, για περιπτώσεις όπου ζητούνται Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα

(Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος στον ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο Προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, για περιπτώσεις όπου ζητούνται Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 27/02/2019
Αριθ. Πρωτ. Γ31/16/246504

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Πληροφορίες: Π. Δάβου
Τηλέφωνο: 210 3729742
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22,
Τ.Κ. 10671
FAX: 210 3633666
e-mail: [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος στον ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο Προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, για περιπτώσεις όπου ζητούνται Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. Δ12α/Φ. 32/Γ.Π.οικ. 46042/1305/30.8.2018 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑΑ

Το με αρ. πρωτ. Γ31/11/159477/7.2.2019 Γενικό Έγγραφο.

Με το ως άνω Γενικό Έγγραφο του ΕΦΚΑ, σας κοινοποιήσαμε την ως άνω εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ: 68ΔΩ465Θ1Ω-ΚΘΙ) και σας παρείχαμε οδηγίες σχετικά με την χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος στον ΟΠΕΚΑ, στις περιπτώσεις που η αίτηση στον ΟΠΕΚΑ αφορά το πρόγραμμα ενίσχυσης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Με το παρόν έγγραφο, σας ενημερώνουμε ότι στις περιπτώσεις όπου ζητούνται από τον ΟΠΕΚΑ Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα, οι υπηρεσίες του θα αποστέλλουν έγγραφο στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, με το οποίο θα ζητείται η πληροφορία εάν ο/η αιτών/ούσα το Προνοιακό Αναπηρικό Επίδομα δικαιούται σύνταξης από τον ΕΦΚΑ (επισυνάπτεται τύπος εγγράφου).

Για τη διευκόλυνσή σας, στο παρόν έγγραφο επισυνάπτεται υπόδειγμα Ενημερωτικού Σημειώματος, το οποίο, αφού ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στο ως άνω Γενικό Έγγραφο, θα αποστέλλεται στην υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ που σας το είχε ζητήσει.

Συν/ κά: 1 υπόδειγμα Ενημερωτικού Σημειώματος
1 υπόδειγμα διαβιβαστικού εγγράφου του ΟΠΕΚΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊστάμενη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας
Πηνελόπη Κατωπόδη

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο