Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-02-2019 ]

Ε.2027/2019 Παροχή οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων του ανώτερου μη ελληνικής υπηκοότητας προσωπικού του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα (UNHCR)

(Παροχή οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων του ανώτερου μη ελληνικής υπηκοότητας προσωπικού του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα (UNHCR))

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2027/8-2-2019
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210-6987502, -505
Fax:210-6987506
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2027/2019

Θέμα: Παροχή οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων του ανώτερου μη ελληνικής υπηκοότητας προσωπικού του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα (UNHCR)


ΣΧΕΤ.: α) Η με αρ. πρωτ. 1169765 ΕΞ 2018 (ΑΔΑ: 66ΕΩ46ΜΠ3Ζ-ΛΔΝ) εγκύκλιος διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ «Κοινοποίηση της αριθμ. 172/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) αναφορικά με την ερμηνεία των διατάξεων απαλλαγής από δασμό, τέλος ταξινόμησης και ΦΠΑ ειδών/αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα καθώς και των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Αντιπροσωπείας της Ε. Επιτροπής στην Ελλάδα».
β) Το αριθμ. πρωτ. Φ. 3272.9/ΑΣ 4160/27-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών (αριθμ. ΕΙΣ 1178974ΕΙ2018/4-12-2018).

Σε συνέχεια της α) ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου διαταγής Διοικητή ΑΑΔΕ και κατόπιν επιβεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών βάσει του ανωτέρω β) σχετικού εγγράφου αναφορικά με τη δυνατότητα διάκρισης των υπαλλήλων του Γραφείου της UNHCR στην Ελλάδα σε ανώτερο προσωπικό, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης των ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων του ανώτερου μη ελληνικής υπηκοότητας προσωπικού του εν λόγω Γραφείου της UNHCR, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου Μόνου του ν.δ. 2402/1953 (ΦΕΚ 118/Α'), σε συνδυασμό με τη παράγραφο 12 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α'), καθώς και η υπ' αρ. Π.6791/645/7.10.1986 ΑΥΟ (ΦΕΚ 703/Β') κατά αναλογία για τον φόρο αυτόν ως προς τη διαδικασία τελωνισμού τους.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο