Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-05-1997 ]

11044832/1920/617/0014/7427/14.5.1997 Αναγνώριση δικαιώματος έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών

(Αναγνώριση δικαιώματος έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ: Α/ΓΡ-Ι
Αθήνα, 14/5/1997

Υ.Ο. Αρ.Πρωτ.11044832/1920/617/0014/7427/1987/633/97/�.

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση δικαιώματος έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών».

 Απαντώντας στις πιο πάνω σχετικές με το θέμα επιστολές, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1642/86, όπως ισχύει καθώς και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την αριθ.πρωτ.Π.4336/3162/Αριθ.Εγκ.10/10.7.87 ΕΔΥΟ (παρ.118) προκύπτει ότι για να ασκηθεί το δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής Φ.Π.Α. ο υποκείμενος στο φόρο πρέπει να κατέχει τα πρωτότυπα νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια ή  άλλα αποδεικτικά στοιχεία που επέχει θέση τιμολογίου) από τα οποία αποδεικνύεται ο Φ.Π.Α. που έχει επιβαρύνει τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών που γίνεται σε αυτόν.

Τέλος, η Δ/νση Επιθ/σης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ. Ανατ.Αττικής στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο μαζί με το ερώτημα του ενδιαφερόμενου παρακαλείται να εξετάσει το θέμα σε συνεργασία με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεδομένου ότι το θέμα είναι πραγματικό και πρέπει να εξεταστεί στα πλαίσια της ελεγκτικής διαδικασίας.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΛΟΥΜΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο