Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-02-2019 ]

2/14833/ΔΠΓΚ/2019 Τροποποιήση της αριθμ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15.06.2018 εγκυκλίου «Εκθέσεις Αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων»

(Τροποποιήση της αριθμ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15.06.2018 εγκυκλίου «Εκθέσεις Αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 15 / 2 /2019
Α.Π. οικ. 2 / 14833 / ΔΠΓΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65 Αθήνα
Φαξ: 210 3338206, 8533
E-mail: [email protected], [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15.06.2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ «ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ»


Με την αριθμ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) εγκύκλιο παρασχέθηκαν οδηγίες και υποδείγματα σχετικά με τη σύνταξη και υποβολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) των εκθέσεων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 80/2016 (Α'145).

Με την αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β'3240), όπως ισχύει, καθορίστηκε, μεταξύ άλλων, η διοικητική και οικονομική ταξινόμηση εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η νέα διοικητική και οικονομική ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού εφαρμόζεται από το οικονομικό έτος 2019.

Δεδομένων των ανωτέρω, το Υπόδειγμα 1 «Μηνιαία συνοπτική έκθεση απλήρωτων και ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων Φορέα Κεντρικής Διοίκησης» της ανωτέρω εγκυκλίου, το οποίο συμπληρώνεται για κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης από την οικεία ΓΔΟΥ και υποβάλλεται στο ΓΛΚ μηνιαίως, αντικαθίσταται με το Υπόδειγμα 1 του παραρτήματος της παρούσας.

Ειδικά για τις στήλες των πινάκων μηνός Δεκεμβρίου του 2018, τα μεγέθη των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα συμπληρωθούν μετά από αντιστοίχισή τους, σύμφωνα με τη φύση της δαπάνης, στις μείζονες κατηγορίες εξόδων, όπως αυτές ορίζονται στην ανωτέρω απόφαση.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15.6.2018 εγκύκλιος.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Γεώργιος Χουλιαράκης

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο