Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-02-2019 ]

13283/54/2019 Μέχρι τις 30 Ιουνίου η υποβολή συγκεντρωτικών στοιχείων ορυκτών πρώτων υλών (Ο.Π.Υ) - Εφαρμογή του άρθρου 63 του ν. 4512/2018

(Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 63 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5))

Κατηγορία: Λοιπά

Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆ΑΠ/13283/54
Ηµ/νία: 13/02/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τμήμα Ανάπτυξης και Ανάλυσης Πολιτικών Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.)

Ταχ. δ/νση : Μεσογείων 119
101 92 Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Κονταράτου – Κ. Γεωργουλάκης
E-mail : [email protected]
[email protected]
Τηλ. : 213 1513-351, -356
Fax : 213 1513346

Θέμα: Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 63 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5)

Προκειμένου να συνταχθεί η έκθεση συγκεντρωτικών στοιχείων της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4512/2018 και μέχρι την έκδοση της Υπουργικής απόφασης του άρθρου 65 παρ. 1ε του ν. 4512/2018, παρακαλείστε για την υποβολή των ακόλουθων στοιχείων, ανά κατηγορία ορυκτού (μεταλλεία, λατομεία αδρανών, λατομεία μαρμάρου και φυσικών λίθων, λατομεία βιομηχανικών ορυκτών), μέχρι τις 30 Ιουνίου, αναφορικά με τις δραστηριότητες του προηγούμενου έτους:

Α. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

1. Διοικητικές πληροφορίες:
1.1 Κατάσταση συμβάσεων μίσθωσης δημόσιων λατομικών χώρων, και γεωθερμικών πεδίων (νέες, τροποποιήσεις – παρατάσεις, λύσεις).
1.2 Κατάσταση εγκρίσεων διεξαγωγής ερευνητικών εργασιών.
2. Οικονομικές πληροφορίες
2.1 Βεβαιώσεις πάγιων και αναλογικών μισθωμάτων για λατομεία και γεωθερμικά πεδία.
3. Εγγυήσεις
3.1 Αριθμός των εγγυητικών επιστολών που τηρούνται στις Υπηρεσίες σας καθώς και συνολικό ποσό που αυτές αντιπροσωπεύουν (αποκατάστασης περιβάλλοντος, καλής εκτέλεσης σύμβασης, ύψους επένδυσης, περιβαλλοντικής αποκατάστασης ερευνητικών εργασιών, έναντι τυχόν οφειλομένων μισθωμάτων). Εάν είναι εφικτό υποβάλλεται σχετική κατάσταση.
4. Στοιχεία δημοτικών λατομείων – Ειδικά τέλη
4.1 Αντίστοιχες πληροφορίες (με τα ανωτέρω 1, 2 και 3) θα υποβάλλονται και για τα δημοτικά λατομεία των Δήμων που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Διοίκησης).
4.2 Ειδικά τέλη του άρθρου 62 του ν. 4512/2018 (βεβαιωθέντα) ανά λατομείο στους αντίστοιχους δήμους.

Β. Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις (αρμόδιες Δ/νσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων)

1. Διοικητικές πληροφορίες:
1.1 Κατάσταση των εν ισχύ αποφάσεων χορήγησης ΑΜΕ ανά νομό.
1.2 Κατάσταση νέων αποφάσεων καθορισμού - τροποποίησης – αποχαρακτηρισμού λατομικών περιοχών/νομό.
2. Οικονομικές πληροφορίες
2.1 Βεβαιωθέντα τέλη από άσκηση ΑΜΕ
2.2 Ποσά από είσπραξη κάθε είδους παραβόλων (π.χ. ΑΜΕ, λατομικές περιοχές, κ.λπ.)

Γ. Επιθεωρήσεις Μεταλλείων

1. Στοιχεία Ατυχημάτων
1.1 Συνολικά και θανατηφόρα ατυχήματα ανά κατηγορία ορυκτού και είδος εργοδότη (εκμεταλλευτής/εργολάβος).
2. Στοιχεία ελέγχων:
2.1 Πραγματοποιηθέντες προληπτικοί έλεγχοι ανά νομό
2.2 Αυτοψίες ατυχημάτων
2.3 Διαπιστώσεις παρανόμων εξορυκτικών εργασιών
3. Οικονομικές πληροφορίες
3.1 Κατάσταση βεβαιωθέντων προστίμων ανά είδος ορυκτού και είδος δραστηριότητας (νόμιμης/παράνομης)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Μιχάλης ΒερροιόπουλοςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο