Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-02-1987 ]

Σ2021/72/5.2.1987 Χρόνος έκδοσης τιμολογίων επί αγοράς Η/Υ από περισσότερους του ενός αγοραστές.

(Χρόνος έκδοσης τιμολογίων επί αγοράς Η/Υ από περισσότερους του ενός αγοραστές. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 1987
Αρ.Πρωτ.: Σ2021/72 - 5/2/1987
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α-Β
    

ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης τιμολογίων επί αγοράς Η/Υ από περισσότερους του ενός αγοραστές.

ΣΧΕΤ.: Οι από 17/9/1986, 11/12/1986 αιτήσεις σας.

Κύριοι,

Απαντώντας στις πιο πάνω σχετικές αιτήσεις σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Από τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. δεν απαγορεύεται η αγορά Η/Υ από κοινού με άλλη επιχείρηση με την οποία συστεγάζεστε και η από κοινού χρησιμοποίησή του.

Στην περίπτωση αυτή και προκειμένου να διευκολυνθούν οι συναλλασσόμενοι (πωλητής και αγοραστής) στην εμφάνιση της σχετικής πράξης (αγοραπωλησίας) στα τηρούμενα βιβλία τους, ως και στην υποβολή των σχετικών συγκεντρωτικών καταστάσεων, μπορεί να εκδίδονται δύο τιμολόγια πώλησης στο όνομα του κάθε αγοραστή.

Αξία του κάθε τιμολογίου πώλησης που θα εκδοθεί κατά τα ανωτέρω είναι η συνολική αξία του ηλεκτρονικού υπολογιστή επί του ποσοστού συμμετοχής κάθε αγοραστή (δρχ. 1.000.000 δραχμές Χ 50% =500.000 δρχ.)

Στο κάθε τιμολόγιο που θα εκδοθεί κατά τα ανωτέρω θα αναγράφονται και τα πλήρη στοιχεία του συνιδιοκτήτη ως και ο αριθμός του αντίστοιχου τιμολογίου πώλησης που εκδόθηκε στο όνομα αυτού.
    ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο