Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2019 ]

2/9496/0026/2019 Ανάρτηση οδηγού ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών

(Ανάρτηση οδηγού ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2019
Αρ. Πρωτ.: οικ.2/9496/0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Θέμα: Ανάρτηση οδηγού ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών.
 
Με σκοπό τη δημιουργία ενός εύχρηστου εργαλείου τόσο για τη διευκόλυνση του έργου των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, όσο και για την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων δημιουργήθηκε Οδηγός περί ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών τους ως εξής:

1. καταγραφή των πράξεων νομοθετικού περιεχόμενου, τυχόν νομολογίας και εγκυκλίων ή/και οδηγιών καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών κατά περίπτωση,

2. αντιστοίχιση των παλαιών ΚΑΕ με τους ΑΛΕ της νέας κωδικοποίησης κατ΄ εφαρμογή του Κοινού Σχεδίου Λογαριασμών του Π.Δ.54/2018 (Α. 103),

3. κατασκευή της σχετικής ιστοσελίδας (https://minfin.gr/OdigosEkkatharisisDapanwn) στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr), και ανάρτηση όλου του καταγεγραμμένου πληροφοριακού υλικού σ αυτή.

Η εν συνεχεία συσταθείσα Ομάδα Διοίκησης Έργου (απόφ.2/58258/0004/30.07.2018 Υπ. Οικ., ΑΔΑ:ΨΚ4ΡΗ-ΠΗΔ) και η Δ/νση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων επιμελούνται από κοινού τη διαχείριση, παρακολούθηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση του εν λόγω Οδηγού, σε συνεργασία με τη Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών της ΓΓΠΣ. Για την αξιολόγηση και ενσωμάτωση των προτάσεων των χρηστών του Οδηγού προβλέπεται χρονική περίοδος έξι μηνών πιλοτικής λειτουργίας. Ως ημερομηνία έναρξης της πιλοτικής εφαρμογής της ιστοσελίδας ορίζεται η 18η Φεβρουαρίου 2019, και για περίοδο 6 μηνών έως 16/08/2019. Στο διάστημα αυτό οι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης είναι σκόπιμο να υποβάλουν τυχόν προτάσεις/παρατηρήσεις/σχόλια και συμπληρώσεις που κρίνουν ότι θα βελτιώσουν το παραχθέν έργο.
 
Επισημαίνεται ότι η υποβολή προτάσεων θα πραγματοποιείται εντός της ιστοσελίδας στο ομώνυμο πεδίο «Υποβολή Προτάσεων».
 


Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής
Κωνσταντίνος ΣπηλιωτόπουλοςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο