Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-01-2019 ]

58/11484/2019 Ζύγιση αλιευτικών προϊόντων

(Ζύγιση αλιευτικών προϊόντων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 21 - 01- 2019
Αριθμ. Πρωτ.: 58/11484

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Τμήμα 4ο
 
Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150
Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα
Πληροφορίες : Ε. Παπαχρήστου
Τηλέφωνο : 210 - 9287171
Fax : 210 - 9287130
E-mail : [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Ζύγιση αλιευτικών προϊόντων


1. Σας υπενθυμίζουμε, όπως είχαμε αναφέρει στην υπ’ αριθμ. 9354.1/1/11/05-12-2011 με ΑΔΑ: 456ΑΦ-ΡΩΚ εγκύκλιό μας και συγκεκριμένα στην παράγραφο 48 α), ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του καν. (ΕΚ) 1224/2009 όλα τα αλιευτικά προϊόντα πρέπει να ζυγίζονται με συστήματα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές.

Παρακαλούμε για την άμεση πλήρη συμμόρφωση με τα παραπάνω όλων των διοικήσεων των Ιχθυοσκαλών, των εγκεκριμένων πρώτων αγοραστών και των φορέων υπεύθυνων για τη ζύγιση των αλιευτικών προϊόντων.

Σε ότι αφορά τους χρησιμοποιούμενους ζυγούς, στην υπ’ αριθ. 91354/24.8.2017 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών – Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.», ΦΕΚ 2983 Β΄, (συνημμένη), και ειδικότερα στα άρθρα 81 και 82, καθορίζονται α) οι προϋποθέσεις συμμόρφωσης των οργάνων ζύγισης και οι υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων (κατασκευαστής / εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος / εισαγωγέας / διανομέας) πριν τη διάθεση και κατά τη χρήση των οργάνων ζύγισης και β) οι απαιτήσεις για την ορθή λειτουργία των οργάνων ζύγισης κατά τη χρήση τους. Στα εν λόγω άρθρα καθορίζονται επίσης τα διοικητικά πρόστιμα κατά περίπτωση.

Με τον ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 17 ορίσθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., μεταξύ των οποίων είναι και οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στη ζώνη δικαιοδοσίας τους.

2. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επαληθεύουν τακτικά ότι οι φορείς (Ιχθυόσκαλες, εγκεκριμένοι πρώτοι αγοραστές) συμμορφώνονται με την παρ. 1 του άρθρου 60 του καν. (ΕΚ) 1224/2009, διενεργώντας ανάλογες επιθεωρήσεις και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως προβλέπονται στο ν.δ. 420/1970, στην ΥΑ 1750/32219 άρθ. 13 και στην ΥΑ 3866/78486, κοινοποιώντας στο ΥΠΑΑΤ / ΓΔΑ / Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων & Προϊόντων (e-mail: [email protected]) τα αποτελέσματα τους, προκειμένου αυτά να υποβάλλονται στην Ε. Επιτροπή στο πλαίσιο υποχρέωσης της χώρας.

Η πρώτη αποστολή των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων παρακαλούμε να αφορά το α’ τρίμηνο 2019 και να πραγματοποιηθεί έως 10-04-2019, όπως απαιτείται από τη εκτελεστική απόφαση 7898/29-11-2018 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων του ελληνικού συστήματος ελέγχου της αλιείας, ενώ στη συνέχεια να γίνεται δύο φορές ανά έτος, μία για κάθε εξάμηνο.
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο