Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-2019 ]

1191907 ΕΞ 2018 Κατάλογος κωδικών πιστοποιητικών θέσης 44-1 της τελωνειακής διασάφησης εξαγωγής

(Κατάλογος κωδικών πιστοποιητικών θέσης 44-1 της τελωνειακής διασάφησης εξαγωγής)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1191907 ΕΞ2018/28-12-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Πίκλα
Τηλέφωνο : 210 6987443
Fax : 210 6987459
e-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Κατάλογος κωδικών πιστοποιητικών θέσης 44-1 της τελωνειακής διασάφησης εξαγωγής

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. ΔΤΔ Γ 5026346 ΕΞ 2015/11-12-2015 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με το οποίο σας κοινοποιήθηκε κατάλογος κωδικών πιστοποιητικών της θέσης 44-1 της διασάφησης εξαγωγής, σας ενημερώνουμε για την έκδοση επικαιροποιημένου καταλόγου πιστοποιητικών της θέσης 44-1 της διασάφησης εξαγωγής προς τρίτες χώρες, με οδηγίες για την ορθή συμπλήρωσή τους.

Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος αυτός είναι διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας (www.icisnet.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr).

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στον εν λόγω κατάλογο, προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο η ορθότητα και πληρότητα των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής, όσο και τα συμφέροντα του Δημοσίου και του νόμιμου εμπορίου.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο