Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-2002 ]

1022763/146/0015/21.3.2002 Εκδοση δελτίων αποστολής για τη διακίνηση αγαθών, πραγματοποίηση διαφημιστικών προβολών - συνεδρίων - σεμιναρίων εορταστικών εκδηλώσεων κ.λπ.

(Εκδοση δελτίων αποστολής για τη διακίνηση αγαθών, πραγματοποίηση διαφημιστικών προβολών - συνεδρίων - σεμιναρίων εορταστικών εκδηλώσεων κ.λπ. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.Έκδοση δελτίων αποστολής για τη διακίνηση αγαθών, πραγματοποίηση διαφημιστικών προβολών - συνεδρίων - σεμιναρίων εορταστικών εκδηλώσεων κ.λπ.

1022763/146/0015/21.3.2002

Σε απάντηση της από 7.3.2002 αίτησής σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής:


1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992):
«Δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία:
α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών),
β) σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση, από μη υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από αρνούμενο την έκδοσή του,
γ) επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του επιτηδευματία. Με έγκριση του προϊσταμένου ΔΟΥ, επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή η μη έκδοση δελτίου αποστολής ή η έκδοσή του κατά διαφορετικό τρόπο, εφόσον λόγω απόστασης δεν είναι εξαιρετικά δύσκολη η παρακολούθηση των διακινούμενων αγαθών.
Τα αγαθά που αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται συνοδεύονται κατά τη διακίνησή τους με το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής, που παραδίδεται στον παραλήπτη τους.
Όταν, κατά τη διακίνηση αγαθών, εκδίδεται δελτίο αποστολής δεν επιτρέπεται στη συνέχεια για την ίδια συναλλαγή η έκδοση συνενωμένου δελτίου αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας και αντίστροφα.».


2. Ακόμη, σύμφωνα με την περ. ε' της παρ. 11.9.5 της με αριθμό 3/1992 ερμηνευτικής εγκυκλίου του ΚΒΣ, μπορεί να μην εκδίδεται ΔΑ κατά τη διακίνηση από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και μηχανημάτων για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους.


3. Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις και την ανωτέρω θέση της διοίκησης, διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης ΔΑ για τις διακινήσεις των αναγκαίων μηχανημάτων και εργαλείων κυριότητάς σας για την πραγματοποίηση του σκοπού για τον οποίο διακινούνται, με την προϋπόθεση διενέργειας της με μεταφορικά μέσα δικά σας. Αντίθετα, εάν οι διακινήσεις των ανωτέρω αγαθών, πραγματοποιούνται με φορτηγά δημοσίας χρήσης, είστε υπόχρεοι σε έκδοση ΔΑ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ΚΒΣ.


4. Για τις διακινήσεις λοιπών υλικών - αγαθών, καθώς και τις διακινήσεις μηχανημάτων και αγαθών, που έχετε νοικιάσει ή αντισυμβαλλόμενοί σας, σας έχουν προαποστείλει προκειμένου να τα χρησιμοποιήσετε στην εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο διακινούνται (ως το αναφερόμενο θέμα), είστε επίσης υπόχρεοι σε έκδοση ΔΑ.


5. Τα αναγραφόμενα στις παρ. 1, 2, 3, 4 του παρόντος, ισχύουν, τόσο για τις αποστολές από και προς την έδρα σας, όσο και για τις ενδιάμεσες αποστολές (μεταξύ χώρων που τελούνται οι παραγωγικές σας δραστηριότητες).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο