Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-12-1994 ]

ΠΟΛ.1286/22.12.1994 Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών, προμηθευτών

(Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών, προμηθευτών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 1994
Αρ. Πρωτ. 1136402/1180/0015

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ. 1286

ΘΕΜΑ : Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών, προμηθευτών.


1136402/1180/0015/ΠΟΛ.1286/22.12.1994
 
Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα των ενδιαφερομένων επιτηδευματιών, σχετικά με την αξία των συναλλαγών η οποία αναγράφεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις, σας γνωρίζουμε τα εξής:
 
1. Με την παρ.17 του άρθρου 43 του Ν.2214/1994 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., οι οποίες αναφέρονται στην υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για διασταύρωση, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία των διατάξεων αυτών, αλλά και την ολοκλήρωση του μέτρου της πλήρους μηχανογραφικής διασταύρωσης των εκδιδομένων στοιχείων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων επιτηδευματιών.
 
2. Με την ερμηνευτική εγκύκλιο 1076242/524/ έγινε δεκτό, μεταξύ των άλλων, ότι από 1.1.1995 στις συγκεντρωτικές καταστάσεις αναγράφεται η καθαρή αξία των τιμολογίων και λοιπών στοιχείων πριν από οποιοδήποτε φόρο ή τέλος, έτσι ώστε να υπάρχει συμφωνία προμηθευτή και πελάτη.
 
3. Στην πράξη διαπιστώνεται ότι η αναγραφή της αξίας των αγαθών πριν από οποιοδήποτε φόρο ή τέλος έχει δημιουργήσει σύγχυση μεταξύ των αντισυμβαλλομένων με αποτέλεσμα να υπάρχει το ενδεχόμενο οι μεν πωλητές οι οποίοι γνωρίζουν τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις (π.χ. Ειδικός φόρος κατανάλωσης, Αγγελιόσημο, Δημοτικοί Φόροι κ.λπ.), να υποβάλλουν καταστάσεις με την καθαρή αξία, οι δε αγοραστές, μη γνωρίζοντες τα ποσοστά των ειδικών αυτών επιβαρύνσεων που συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του αγαθού, να υποβάλλουν καταστάσεις με την συνολική αξία του αγαθού προ του Φ.Π.Α.
 
4. Κατόπιν των ανωτέρω και προς διευκόλυνση αφενός των συναλλασσόμενων επιτηδευματιών και αφετέρου για να επιτευχθεί απόλυτη συμφωνία κατά την μηχανογραφική διασταύρωση των στοιχείων αυτών γίνεται δεκτό, να αναγράφονται στις υποβαλλόμενες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών οι συναλλαγές προ του Φ.Π.Α. και να εμπεριέχονται στην αξία οι λοιπές φορολογικές ή μη επιβαρύνσεις.
 
5. Κάθε αντίθετη προηγούμενη οδηγία μας στο θέμα αυτό παύει να ισχύει.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο