Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-01-2019 ]

1191910 ΕΞ 2018 Αποστολή του «Εγχειριδίου με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολή Δηλώσεων Φ.Π.Α. από υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα» στην αγγλική γλώσσα για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. καθώς και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αυτής. (Στόχος Σ.4.1.24 Ε.Σ. 2017)

(Αποστολή του «Εγχειριδίου με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολή Δηλώσεων Φ.Π.Α. από υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα» στην αγγλική γλώσσα για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. καθώς και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αυτής. (Στόχος Σ.4.1.24 Ε.Σ. 2017))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 28.12.2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ Γ 1191910 ΕΞ2018/28-12-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 Αθήνα
Πληροφορίες : Δ. Φραγκουλοπούλου
Τηλέφωνο : 213 2122435
Fax : 210 3645413
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: Αποστολή του «Εγχειριδίου με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολή Δηλώσεων Φ.Π.Α. από υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα» στην αγγλική γλώσσα για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. καθώς και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αυτής. (Στόχος Σ.4.1.24 Ε.Σ. 2017)


Σας αποστέλλουμε συνημμένα αρχείο που περιλαμβάνει την αγγλική έκδοση του «Εγχειριδίου με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολή Δηλώσεων Φ.Π.Α. από υπόχρεους που είναι εγκαταστημένοι σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα». Σας ενημερώνουμε ότι η μετάφραση του εγχειριδίου έχει ελεγχθεί ως προς την ορθότητα της απόδοσης στην αγγλική αρμοδίως από το Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης – Γρ. Β΄. Παρακαλούμε για: α) την ανάρτηση της αγγλικής έκδοσης του εγχειριδίου στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. και β) την καταχώρηση του εγχειριδίου στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Α.Α.Δ.Ε. (στη διαδρομή Πληροφοριακό Υλικό / Ενημερωτικό Υλικό. Έτος 2018) και τη συσχέτισή του με την ενότητα του «Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» της θεματικής κατηγορίας «Φορολογικά Θέματα».
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΙΚ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο