Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-01-2019 ]

2/3085/ΔΛΓΚ/2019 Παροχή οδηγιών για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ ΑΕ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΔΠ)

(Παροχή οδηγιών για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ ΑΕ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΔΠ))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 11.01.2019
Αρ. πρωτ.: 2/3085/ΔΛΓΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Α΄ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
101 65 Αθήνα
Πληροφορίες : Π. Βαρελά
Τηλέφωνο : 210 3338 660
Fax : 210 3338 659
Ηλεκ/κή Δ/νση: [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : «Παροχή οδηγιών για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ ΑΕ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΔΠ)»


Σχετικό: Έγγραφο 2/63769/0026/13.9.2018 των Δ/ΝΣΕΩΝ: α) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ και β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΑΔΑ: ΩΚ7ΨΗ-Ο0Δ)

Με αφορμή το γεγονός ότι πολλά ποσά επεστράφησαν στο λογαριασμό Νο 2341149800 του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ύστερα από απόρριψη από την ΔΙΑΣ ΑΕ εντολών για την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων με δικαιούχο τη ΔΕΗ ΑΕ, προβήκαμε σε διαδοχικές και αλλεπάλληλες επαφές με τη ΔΕΗ ΑΕ, τη ΔΙΑΣ ΑΕ και την ΤτΕ, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής:
 
Οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ΑΕ εξοφλούνται πλέον με τον 25ψήφιο ηλεκτρονικό κωδικό με τα αρχικά RF που καταχωρείται υποχρεωτικά στα χρηματικά εντάλματα σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό στην «2η περίπτωση», ο οποίος παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Τα ψηφία στη σειρά 5-9 όπου εμφανίζουν τον αριθμό -90881- π.χ. RF12908813456789101112131 αφορούν λογαριασμούς κατανάλωσης Φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προπληρωμής - έκπτωσης του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. 2/47779/ΔΛΓΚ/15.06.2018 Υπ. Απόφαση και είναι οι μόνοι που εξοφλούνται στο λογαριασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και στο IBAN GR12 0110 0400 0000 0400 1534 439.

- Τα ψηφία στη σειρά 5-9 όπου εμφανίζουν τον αριθμό -90773- για π.χ. RF12907733456789101112131 αφορούν ιδιώτες, εμπορικά ή επιχειρησιακά τιμολόγια, θα εξοφλούνται στο λογαριασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και στο IBAN GR91 0110 1460 0000 1462 0393 380.

Κατόπιν των ανωτέρω:

α) οι λογαριασμοί που στη σειρά 5-9 του κωδικού RF παρουσιάζουν τα στοιχεία -90881- θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοφλούνται στο IBAN GR12 0110 0400 0000 0400 1534439, και

β) οι λογαριασμοί που στη σειρά 5-9 παρουσιάζουν τα ψηφία -90773- θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοφλούνται στο IBAN GR91 0110 1460 0000 1462 0393 380.
 
Τέλος, παρακαλούνται οι Υπηρεσίες που οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ΑΕ παρουσιάζουν τον κωδικό με τα ψηφία -90773- να ερευνήσουν το λόγο για τον οποίο η παροχή δεν είναι στο πρόγραμμα προπληρωμής-έκπτωσης του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε να τυγχάνουν της έκπτωσης που προβλέπεται στην υπ΄ αριθμ. 2/47779/ΔΛΓΚ/15.06.2018 (ΦΕΚ 2279 Β΄) ειδικά για τη ΔΕΗ Α.Ε. Υπουργικής Απόφασης και του παραρτήματος αυτής.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο