Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-2018 ]

40/81/1546886/2018 Χορήγηση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 16 του ν. 2227/1994, σε ασφαλισμένους που πάσχουν από Δρεπανοκυτταρική ή Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία, χωρίς να απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της μετάγγισης

(Χορήγηση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 16 του ν. 2227/1994, σε ασφαλισμένους που πάσχουν από Δρεπανοκυτταρική ή Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία, χωρίς να απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της μετάγγισης)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 31/12/2018
Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Σ40/81/1546886

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Πληροφορίες: Π. Δάβου
Τηλέφωνο: 210 3729742
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22,
Τ.Κ. 10671
FAX: 210 3633666
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Χορήγηση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 16 του ν. 2227/1994, σε ασφαλισμένους που πάσχουν από Δρεπανοκυτταρική ή Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία, χωρίς να απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της μετάγγισης.

Σχετ: Οι με αριθ. 25 /1995 και 59/1995 εγκύκλιοι του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθ. 16 του ν. 2227/1994, δόθηκε η δυνατότητα σε πάσχοντες από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό τουλάχιστον 67% οι οποίοι υποβάλλονται σε μετάγγιση, να λάβουν σύνταξη με τις διατάξεις του ν. 612/1977, όπως ισχύουν, δηλαδή χωρίς όριο ηλικίας και με την προϋπόθεση της πραγματοποίησης τουλάχιστον 4050 ημερών ασφάλισης.

2. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το με αρ. πρωτ. 80000/61352/1381/2018 έγγραφό του, λαμβάνοντας υπόψη και τις ισχύουσες διατάξεις του νέου Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΕΠΠΠΑ) μετά την τελευταία του αναθεώρηση και την αντικατάστασή του βάσει της εξέλιξης των ιατρικών δεδομένων με την αριθ. πρωτ. Φ80000/45219/1864/18.12.2017 (ΦΕΚ Β' 4591) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, διευκρίνισε ότι, όπως προκύπτει από τον ως άνω πίνακα, η Δρεπανοκυτταρική (ομόζυγη μορφή) και Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία αποδίδει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% σε πάσχοντες, ανεξάρτητα εάν υποβάλλονται σε μετάγγιση.

3. Συνεπώς, για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθ. 16 του ν. 2227/1994, η προϋπόθεση της μετάγγισης δεν απαιτείται να συντρέχει στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που πάσχουν από η Δρεπανοκυτταρική (ομόζυγη μορφή) και Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία.


Αιτήσεις που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα την 18/12/2017, ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύθηκε η προαναφερθείσα ΚΥΑ, θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του προκείμενου εγγράφου, με έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων την 18/12/2017.

Το παρόν αποτελεί απάντηση στο με αριθ. πρωτ. 1985/22.2.2017 έγγραφο του Περιφ/ κού Υποκ/ τος Μισθωτών Καρδίτσας.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊστάμενη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας
Πηνελόπη Κατωπόδη

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο