Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-2018 ]

1187999 ΕΞ 2018 Εφαρμογή της νέας οικονομικής ταξινόμησης εσόδων του λογιστικού σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης

(Εφαρμογή της νέας οικονομικής ταξινόμησης εσόδων του λογιστικού σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Μοσχάτο, 19/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΗΛΕΔ Α 1187999 ΕΞ2018/19-12-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Δ.ΗΛΕ.Δ.)
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης
Τ. Κ. : 183 46 Μοσχάτο
Πληροφορίες : Σωτήρης Σαράντης
Τηλέφωνο : 210 480 2498
Fax : 210 480 2209
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Εφαρμογή της νέας οικονομικής ταξινόμησης εσόδων του λογιστικού σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης».


Σχετ.: Το υπ. αρ. 73/02/04/2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας οικονομικής ταξινόμησης εσόδων που θα ισχύσει από την 01/01/2019 η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.), καλείται να προβεί στις παρακάτω εργασίες:

1. Προσαρμογή όλων των μηχανογραφικών εφαρμογών για όλες τις φορολογίες που λειτουργούν παραγωγικά στις Δ.Ο.Υ. της χώρας με το νέο TAXIS.

2. Προσαρμογή όλων των μηχανογραφικών εφαρμογών για όλες τις φορολογίες που λειτουργούν παραγωγικά μέσω διαδικτύου (TAXISnet).

3. Μετάπτωση όλων των ανοικτών οφειλών που τηρούνται σε όλες τις Δ.Ο.Υ. από τους παλιούς τετραψήφιους ΚΑΕ στους νέους δεκαψήφιους ΚΑΕ, βάσει της νέας οικονομικής ταξινόμησης του Γ.Λ.Κ.

4. Μετάπτωση όλων των εκκρεμών Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.), στους νέους δεκαψήφιους ΚΑΕ, βάσει της νέας οικονομικής ταξινόμησης του Γ.Λ.Κ.

5. Πολλαπλοί έλεγχοι για την ορθή υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών.

Οι εργασίες που αφορούν στην μετάπτωση των ανοικτών οφειλών και των εκκρεμών Α.Φ.ΕΚ. στους νέους 10ψήφιους ΚΑΕ, σύμφωνα με τον χρονοπρογραμματισμό της Δ.ΗΛΕ.Δ. θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 03/01/2019 διότι πριν πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

α. Οι ετήσιες εργασίες κλεισίματος του οικονομικού έτους 2018.

β. Η αποστολή την 01/01/2019 όλων των χρεωστικών δηλώσεων διαφόρων φορολογιών που υποβλήθηκαν μέσω διαδικτύου (TAXISnet) την 31/12/2018 και πρέπει να βεβαιωθούν σε όλες τις Δ.Ο.Υ. (χρηματικοί κατάλογοι) με τους παλιούς τετραψήφιους ΚΑΕ οι οποίοι ισχύουν μέχρι την 31/12/2018.

γ. Λόγω της αργίας της 01/01/2019, οι τραπεζικές εισπράξεις από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ΕΛ.ΤΑ. που θα γίνουν την 31/12/2018, θα αποσταλούν στη Δ.ΗΛΕ.Δ. από τη ΔΙΑΣ το απόγευμα της 02/01/2019 οπότε και θα αρχίσει άμεσα η πίστωση των αντίστοιχων οφειλών που τηρούνται σε όλες τις Δ.Ο.Υ. με τους παλιούς τετραψήφιους ΚΑΕ οι οποίοι ισχύουν μέχρι την 31/12/2018.

Επειδή ο όγκος των ανωτέρω εργασιών είναι πολύ μεγάλος και επηρεάζει όλο το φάσμα των φορολογικών εφαρμογών και δεδομένων που τηρούνται στις κεντρικές βάσεις του TAXIS - TAXISnet και πρέπει να εξασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του έργου, απαιτείται όπως όλες οι Δ.Ο.Υ. να μην πραγματοποιούν συναλλαγές με το κοινό αλλά και εσωτερικές μηχανογραφικές εργασίες κατά το χρονικό διάστημα από 2 έως 4/1/2019, που αφορούν βεβαίωση, είσπραξη, διαγραφή και επιστροφή φόρων. Οι Δ.Ο.Υ. θα εξυπηρετούν τους φορολογούμενους για τις υπόλοιπες συναλλαγές. Τυχόν προθεσμίες που λήγουν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προτείνεται να παραταθούν όπως έγιναν και κατά την ενοποίηση των Δ.Ο.Υ.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και παρακαλούμε για τις δικές σας κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΧΠΕΡΙΔΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο