Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2018 ]

66377/1797/2018 Παρακράτηση οφειλών από την αναδρομική εφαρμογή του άρθρου 22 ν.4488/2017 σε διοικητές, αναπληρωτές και υποδιοικητές νοσοκομείων

(Παρακράτηση οφειλών από την αναδρομική εφαρμογή του άρθρου 22 ν.4488/2017 σε διοικητές, αναπληρωτές και υποδιοικητές νοσοκομείων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 13 / 12 / 2018
Αριθ. Πρωτ. : Δ.15 / Δ' / οικ.66377 / 1797

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ: Δ'

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110 - Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Ράπτη
Τηλέφωνο: 210 - 3368109
FAX: 210 - 3368116

ΘΕΜΑ : «Παρακράτηση οφειλών από την αναδρομική εφαρμογή του άρθρου 22 ν.4488/2017 σε διοικητές, αναπληρωτές και υποδιοικητές νοσοκομείων»

Με τις διατάξεις του ν.4387/2016 και του άρθρου 22 του ν.4488/2017 διαμορφώθηκε από 1/1/2017 και εφεξής νέο καθεστώς στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων που διορίζονται σε θέσεις διοίκησης φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μεταξύ των οποίων και των διοικητών, αναπληρωτών διοικητών και υποδιοικητών νοσοκομείων.

Με την αριθ. Φ10042/οικ. 13567/329/2018 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 7ΑΛ2465 Θ1Ω-Α46) αποσαφηνίστηκε μεταξύ άλλων και σε συνέχεια σχετικών οδηγιών ότι οι προβλεπόμενες από την ανωτέρω διάταξη ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο  σύνολο των αποδοχών, αποζημιώσεων και λοιπών αμοιβών, όπως αυτές ορίζονται κατά περίπτωση στις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις.

Δεδομένου ότι διευκρινήσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 22 του ν.4488/2017 παρασχέθηκαν και με την ανωτέρω εγκύκλιο, στην περίπτωση διοικητών, αναπληρωτών διοικητών και υποδιοικητών νοσοκομείων για τους οποίους εκκρεμεί η εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 22 του ν.4488/2017, για λόγους χρηστής διοίκησης οι ανωτέρω διατάξεις θα εφαρμοστούν μετά την 1/7/2018 (επόμενος μήνας κοινοποίησης της αριθ. Φ10042/οικ. 13567/329/2018 εγκυκλίου)Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Α. ΠετρόπουλοςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο