Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-12-2018 ]

876/2018 Εργασιακό μέλλον των εργαζόμενων στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

(Εργασιακό μέλλον των εργαζόμενων στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ))

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 876

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
TELEFAX: 210 5203872
Πληροφορίες: Ζ. Αδαμοπούλου
Τηλέφωνο: 2131516472
e-mail: [email protected]

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Αθήνα


ΘΕΜΑ: Σχετικά με τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ.2892/30-10-2018 ΕΡΩΤΗΣΗ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή, κ. Γ. Αντωνιάδη, αναφορικά με το προσωπικό που στελεχώνει τα ΚΗΦΗ και το αίτημα να μετατραπούν οι συμβάσεις ΙΔΟΧ με τις οποίες απασχολείται σε ΙΔΑΧ, κατ' αναλογία των όσων προβλέπονται για το προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», σας πληροφορούμε τα εξής:

Αυτή τη στιγμή, οι ηλικιωμένοι, ως ευάλωτοι ομάδα πληθυσμού, επωφελούνται από τρεις δομές-δράσεις που στοχεύουν στην κοινωνική προστασία της τρίτης ηλικίας: τα ΚΑΠΗ, τα ΚΗΦΗ και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». Τα ΚΑΠΗ είναι δομές που ανήκουν και χρηματοδοτούνται από τους Δήμους. Τα ΚΗΦΗ είναι δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και ειδικότερα τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, με δικαιούχους της πράξης του Δήμους όπου είναι εγκατεστημένα. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης.

Για το συντονισμό, τον εκσυγχρονισμό και την παροχή της καλύτερης δυνατής ποιότητας υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους, το Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης σχεδίασε το ΟΦΗΛΙ: Ένα σύστημα διασύνδεσης, συντονισμού και βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών των τριών αυτών υφιστάμενων δράσεων που θα λειτουργεί με τρόπο ενιαίο και ολοκληρωμένο, ώστε να επιτυγχάνεται λειτουργική συνέργεια, αλληλοσυμπλήρωση και οικονομίες κλίμακας με στόχο την παροχή της βέλτιστης δυνατής βοήθειας στους ηλικιωμένους.

Επίκεντρο του ΟΦΗΛΙ θα είναι τα Κέντρα Κοινότητας τα οποία λειτουργούν ως αναπόσπαστα μέρη της κοινωνικής υπηρεσίας του κάθε Δήμου και σημεία πρώτης επαφής του πολίτη με αυτήν. Το ΟΦΗΛΙ θα βασίζεται σε ένα πληροφοριακό διοικητικό εργαλείο, συνδεδεμένο με το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα των Κέντρων Κοινότητας, που θα επιτρέπει στο Δήμο να διαχειρίζεται τους ανθρώπινους πόρους και τις υποδομές του, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή ο ηλικιωμένος να λαμβάνει τη συνδρομή που αρμόζει στην περίπτωσή του με τρόπο άμεσο, εύκολο, διαφανή και δίκαιο, με διασφάλιση της δυνατότητας κινητικότητάς του από τη μια δράση στην άλλη, ανάλογα με τις πραγματικές του ανάγκες.

Οι εν δυνάμει ωφελούμενοι θα απευθύνονται στα Κέντρα Κοινότητας, προκειμένου να κατευθυνθούν προς τη μια ή την άλλη δράση προστασίας τους, ενώ με τον ίδιο τρόπο θα μπορούν να παρακολουθούνται στην ικανοποίηση των αναγκών τους κάθε στιγμή ώστε να τροποποιούνται ανάλογα και οι υπηρεσίες που λαμβάνουν.

Για την άμεση υλοποίηση του ΟΦΗΛΙ, έγινε ήδη διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε η συγχρηματοδότηση 150 Κέντρων ΟΦΗΛΙ από του ΕΣΠΑ 2014-2020 στους ισάριθμους δήμους με τον μεγαλύτερο πληθυσμό ανά την επικράτεια, ως προσάρτημα των Κέντρων Κοινότητας. Τα 150 Κέντρα Κοινότητας όπου θα δημιουργηθούν τα κέντρα ΟΦΗΛΙ θα μπορούν άμεσα, με ταχείες διαδικασίες (όπως επίσης έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ) να στελεχωθούν με επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό (Κοιν. Λειτουργούς, Ψυχολόγους κ.λπ) ώστε να εξυπηρετούν την πληθυσμιακή ομάδα των ηλικιωμένων.

Το ΟΦΗΛΙ, όπως φαίνεται και από την περιγραφή του, δεν είναι ένα σύστημα που αντικαθιστά τις τρεις υφιστάμενες μορφές παροχής προστασίας στους ηλικιωμένους, ούτε θίγει στο ελάχιστο το νομικό καθεστώς λειτουργίας τους και την αυτονομία τους.

Σε ό,τι αφορά στη σχεδιαζόμενη τροποποίηση της εργασιακής σχέσης του προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», αυτή δεν γίνεται στο πλαίσιο του ΟΦΗΛΙ, αλλά είναι κεντρική απόφαση που καθίσταται εφικτή δεδομένου ότι το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται αμιγώς από εθνικούς πόρους. Αντίθετα, τα ΚΗΦΗ είναι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις που ως τέτοιες μεταφέρονται από τη μια προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ στην επόμενη. Μάλιστα, ήδη έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από ενέργειες του Υπουργείου μας και των αρμοδίων για τις δράσεις ΕΣΠΑ αρχών, η τριετής παράταση των ΚΗΦΗ στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Το προσωπικό των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων είναι ΙΔΟΧ και ακριβώς γι αυτό προσλαμβάνεται με διαδικασίες κατ' εξαίρεση των διατάξεων που ισχύουν για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, ώστε να καθίσταται δυνατή η άμεση στελέχωση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού που αφορά τις νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με στόχο να λήξει η χρονίζουσα εργασιακή ομηρία των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» οι υπουργοί Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και η Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, συναντήθηκαν με εκπροσώπους των συμβασιούχων στις 2/10/2018.

Στη συνάντηση, κατέστη σαφές ότι μετά από 15 χρόνια λειτουργίας, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» γίνεται μόνιμος θεσμός του κοινωνικού κράτους που χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για πρώτη φορά μάλιστα, έχουν δεσμευτεί από τον προϋπολογισμό οι απαραίτητες πιστώσεις για 3.000 νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος και να αρθεί η χρόνια αδικία σε βάρος των εργαζομένων.

Οι Υπουργοί κάλεσαν τους εργαζόμενους σε διάλογο και στενή συνεργασία, με γνώμονα την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα η νομοθετική ρύθμιση και η Κοινή Υπουργική Απόφαση που απαιτούνται για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός από το ΑΣΕΠ το συντομότερο δυνατό, μέχρι τις αρχές του 2019.

Στην νομοθετική ρύθμιση θα προβλέπεται η παράταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των εργαζομένων, μέχρι την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων από το ΑΣΕΠ.

Σας ενημερώνουμε τέλος, ότι από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας, σχεδιάζεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης των παροχών φροντίδας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» των ΚΗΦΗ και των ΚΑΠΗ σε μία ενιαία δομή ολοκληρωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας των ατόμων της 3ης ηλικίας, που θα αντιμετωπίζει όλες τις ολιστικά όλες τις ανάγκες μέριμνας για τους ηλικιωμένους, όπως νοσηλεία, κοινωνικοποίηση, βοήθεια στην καθημερινότητα κλπ.Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο