Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-12-2018 ]

132754/2018 «Γιατί οι αρμόδιες αρχές αδράνησαν για το σκάνδαλο της Folli Follie;»

(«Γιατί οι αρμόδιες αρχές αδράνησαν για το σκάνδαλο της Folli Follie;»)

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αθήνα, 10/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 132754 - 10/12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. και ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες: Ε. Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο: 2103893377
TELEFAX: 2103838981

ΠΡΟΣ: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 125355/22-11-2018 υπηρεσιακό σας σημείωμα με το οποίο μας διαβιβάσατε την Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 3570/20-11-2018 που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής κ. Νίκος Ι. Νικολόπουλος με θέμα «Γιατί οι αρμόδιες αρχές αδράνησαν για το σκάνδαλο της Folli Follie;», σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Αγοράς δεν έχει αρμοδιότητα στα θέματα που θίγονται σ' αυτήν, καθότι από την έκθεση ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2016 του υπογράφοντος ορκωτού ελεγκτή λογιστή δεν προέκυπταν παρατηρήσεις.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι με το πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4548/2018 (A' 104), ο οποίος τίθεται σε ισχύ από την 1/1/2019, έγινε μια σημαντική αναμόρφωση του δικαίου ανωνύμων εταιρειών με στόχο μεταξύ άλλων να αντιμετωπιστούν στο μέλλον θέματα όπως αυτά της ερώτησης. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 145 του προαναφερθέντος νόμου ορίζεται ότι «οι ετήσιες και ενοποιημένες καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά».

Παράλληλα, στο άρθρο 148 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι «οι ετήσιες και ενοποιημένες καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που τις συνέταξε». Σκοπός της εν λόγω διάταξης είναι να παρέχονται στους μετόχους σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, τις οποίες πρέπει όχι μόνο γνωρίζουν αλλά και να εγκρίνουν, εφόσον επηρεάζουν σημαντικά την καθαρή περιουσία και τις επιδόσεις του ομίλου.

Τέλος, στον ανωτέρω νόμο και συγκεκριμένα στο άρθρο 178 προβλέπονται ποινικές διατάξεις για τους ελεγκτές ΑΕ με αυστηρές κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης του νόμου.

Κλείνοντας, αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία (κυρίως ΥΠΟΙΚ) να θέσει σαφείς και αυστηρούς κανόνες σχετικά με τη σύνταξη και έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη μεγαλύτερη προστασία μετόχων και πιστωτών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ.Α.Α. ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο