Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-12-2018 ]

ΠΟΛ.1222/2018 Αποσυσχέτιση Α.Φ.Μ. πωλητή μεταβιβασθέντος οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων

(Αποσυσχέτιση Α.Φ.Μ. πωλητή μεταβιβασθέντος οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων)

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 5/12/2018
ΠΟΛ.1222/05-12-2018

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 10672 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132122400
Url : www.aade.gr

ΠΟΛ 1222/2018

Θέμα: Αποσυσχέτιση Α.Φ.Μ. πωλητή μεταβιβασθέντος οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων.


Η υπηρεσία μας έχει συχνά γίνει αποδέκτης ερωτημάτων από Δ.Ο.Υ. που αφορούν στην ορθή αντιμετώπιση περιπτώσεων μεταβίβασης οχημάτων που έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν, για τις οποίες η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις Δ/νσεις Μεταφορών του Υ.Μ.Ε., χωρίς την αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αλλά και του αριθμού δελτίου ταυτότητας του αγοραστή.

Συγκεκριμένα στο πεδίο «ΑΦΜ», ελλείψει ΑΦΜ αναγραφόταν ο αριθμός «0», με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει στη συνέχεια ταυτοποίηση του προσώπου-αγοραστή με βεβαιότητα, ώστε να είναι δυνατή και η συσχέτιση του προσώπου αυτού με όλες τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η κατοχή του οχήματος (π.χ. παράβολο ανασφάλιστου, βεβαίωση οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας κλπ).

Ταυτόχρονα στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (ΠΣΟ) των Δ.Ο.Υ. στις περιπτώσεις αυτές, λόγω απουσίας στοιχείων για τον νέο κάτοχο, ο πωλητής-παλαιός κάτοχος, ο οποίος έχει ΑΦΜ, συνεχίζει να βαρύνεται με τις φορολογικές υποχρεώσεις του οχήματος. Ως συνέπεια των παραπάνω, οι πωλητές των οχημάτων έρχονται αντιμέτωποι με το πρόβλημα της άδικης επιβάρυνσης τους για ένα όχημα που δεν τους ανήκει και εξαιτίας αυτού του γεγονότος προσέρχονται στις Δ.Ο.Υ. και μετά από αίτησή τους ζητούν την αποσυσχέτιση του ΑΦΜ τους από το πωληθέν όχημα.

Σε περιπτώσεις όπως οι προαναφερόμενες και εφόσον προκύπτει αποδεδειγμένα από επίσημα έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ότι έλαβε χώρα η μεταβίβαση του οχήματος και άρα λανθασμένα έχουν βεβαιωθεί τέλη κυκλοφορίας στον πρώην κι όχι στον νυν ιδιοκτήτη, οι Δ.Ο.Υ. πρέπει να προβαίνουν άμεσα στην διαγραφή των οφειλών αυτών.

Στη συνέχεια, και χωρίς καμία καθυστέρηση, θα πρέπει να προβαίνει στην διαγραφή του Α.Φ.Μ. του πωλητή και στην διόρθωση της «εικόνας» του αγοραστή στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (ΠΣΟ), αφού προβεί σε όλες τις διαθέσιμες ελεγκτικές και διασταυρωτικές ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω, για την ταυτοποίηση του προσώπου που αναγνωρίζεται ως αγοραστής μετά την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομά του.

Συγκεκριμένα οι Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να προβαίνουν στις κάτωθι ενέργειες προκειμένου να εξαντλήσουν τα περιθώρια ταυτοποίησης του αγοραστή, ακόμα κι αν τα στοιχεία που διαθέτουν προς το σκοπό αυτό είναι ιδιαιτέρως περιορισμένα:

1) Πρόσβαση στο υποσύστημα "Επιβεβαίωση στοιχείων ταυτότητας"
2) Πρόσβαση στο υποσύστημα "Επιβεβαίωση στοιχείων μεταναστών"
3) Πρόσβαση στο υποσύστημα "Μητρώο" των Δ.Ο.Υ.
4) Πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα της ΗΔΙΚΑ (για ΑΜΚΑ κ.λ.π.)
5) Έγγραφο στη Γ.Α.Δ.Α. "Γραφείο Εξακριβώσεων".
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο