Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-12-2018 ]

1179013 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση νέας ηλεκτρονικής διεύθυνσης σχετικά με τις οδηγίες της Ε.Ε για τεχνικές προδιαγραφές εκτύπωσης

(Κοινοποίηση νέας ηλεκτρονικής διεύθυνσης σχετικά με τις οδηγίες της Ε.Ε για τεχνικές προδιαγραφές εκτύπωσης)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1179013 ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο: 210 6987541
Fax: 210 6987 506
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr


Θέμα: «Κοινοποίηση νέας ηλεκτρονικής διεύθυνσης σχετικά με τις οδηγίες της Ε.Ε για τεχνικές προδιαγραφές εκτύπωσης»

Σχετ.: 1) Η αρ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1081023 ΕΞ 2016/27.5.2016 ΔΥΟ (Κοινοποίηση οδηγιών της Ε.Ε, αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτύπωσης των πιστοποιητικών Κυκλοφορίας EUR.1, EUR-MED, A.TR και των πιστοποιητικών Καταγωγής FORM A)

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση την νέα ηλεκτρονική διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία έχουν αναρτηθεί οι οδηγίες της Ε.Ε, αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτύπωσης των πιστοποιητικών Κυκλοφορίας EUR.1, EUR-MED, A.TR και των πιστοποιητικών Καταγωγής FORM A:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/common-provisions_en.

Αφού πληκτρολογήσετε την ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, θα επιλέξετε το Κεφάλαιο με τίτλο "PROOF OF ORIGIN" . Στη συνέχεια θα επιλέξετε στην τελευταία παράγραφο, την (πρώτη) πρόταση που αναφέρει: «Guidelines on application in the EU of the provisions concerning printing technical requirements of movement certificates EUR.1, EUR-MED, A.TR and certificates of origin Form A» και θα μεταβείτε στο αντίστοιχο αρχείο των οδηγιών της Ε.Ε, αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτύπωσης των πιστοποιητικών Κυκλοφορίας EUR.1, EUR-MED, A.TR και των πιστοποιητικών Καταγωγής FORM A.

- Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο